"Hooandja" blog

Uuenenud kasutustingimused

Seoses kodanikualgatuslike projektide mahu suurenemisega oleme korrastanud oma kasutustingimusi. Algselt vaid loovatele projektidele suunatud Hooandja tervitab ja ootab aina enam ka erinevaid kodanikuaktiivsuse väljendusi, mille teostumiseks on vajalik kas väiksem või suurem hoolisa. Sellest ongi kerkinud vajadus täpsemate ja selgemate sõnastuste järele.

Ehkki päris murrangulisi muudatusi uuendus endaga ei too, soovitame kõigil Hooandja.ee kasutajatel värskendatud tingimustega kindlasti tutvuda:

Hooandja.ee kasutustingimused