Korrutusmäng - korrutustabel selgeks mänguliseltUser's  Moona Mengel project in the category Education


 

Mis?

"Korrutusmäng" on revolutsiooniline korrutustabelit õpetav mäng, mis võimaldab lastel  õppida korrutustabel selgeks tavameetodist lõbusamalt ja kordades kiiremini. See toimub tänu neuroteaduslikule põhimõttele ja mängus kasutatavale mälutehnikale.

"Korrutusmäng" koosneb kahest kaardipakist (36 kaarti + 10 kaarti) ja juhendist. Mäng toimub kolmes osas, mille käigus loob laps seosed erinevate elementide ja numbrite/tehete vahel - see omakorda kinnistab tehted lapse mälusse.

Mängu viib läbi juhendaja (lapsevanem) ühele või mitmele lapsele korraga.

Ühe korra lapsevanemaga õppevahendi  läbinuna saab laps kaarte kasutada ka iseseisvalt korrutustabeli õppimiseks.
 

Kellele ja mis vanuses?

Mängustatud õppevahendi kasutamist saab alustada juba 3-4 aastase lapsega. Mäng on mõeldud eelkooliealise ja algklassi lapsele korrutustabeli õpetamiseks. See on abivahend nii lapsevanemale kui ka õpetajale.

Korrutustabeli õpetamist saab alustada juba lapsest, kes numbreid ei tunne, sest mängu I osas vaadatakse illustreeritud kaartidel olevaid tegelasi ning kuulatakse nende lugusi. Lugudes olevad elemendid seotakse hiljem numbritega ning korrutustabel ongi seoste läbi talletatud. Sealt edasi liigutakse korrutamise olemusega tutvumiseni ning korrutustehete mängulise kordamiseni.

Mäng on mõeldud kasutamiseks kodus, klassiruumis kui ka lasteaias.
 


 

Kusmaal oleme?

Mängusüsteem koos jutukeste ja illustratsioonidega on valmis. Selle põhjal oleme ehitanud prototüübid, millega oleme mängu mänginud paljude lastega ja testinud mitmete lapsevanematega. Lisaks on meil olemas rahastus 300 komplekti trükiks.

Enne mängu trükki saatmist on veel vaja:

  • Kaartidel kujundustööde lõpetamine.
  • Tekstide toimetamine.
  • Karbi ja juhendi kujundus.
  • Juhendi sisulise poole korrastamine.

Toetuse eest teeme lisaks:

Muudame läbiviija kogemuse veel lihtsamaks ja kaasahaaravamaks. Selleks kaasame veel mängustatuse eksperte ja muudame veidi mängu ülesehitust ja juhendit.
 

Millal saab mäng päris valmis?

Mänge hakkame toetajatele välja saatma märtsi alguses ja plaan on kõik välja saata esimese kahe nädala jooksul. Märtsi lõpus läheb mäng müüki meie veebilehele ja Eesti suurematesse raamatupoodidesse.
 

Teadus: mis toimub mängu ajal lapse ajus?

Mängu toimimisprintsiipi kirjeldab hästi Stanfordi Ülikooli poolt tehtud neuroteaduslik uurimus (19.august 2015), mille käigus uuriti aju sisefunktsionaalsust seoses numbriliste võimetega.

Lühidalt, tulemused näitasid, et lapse numbriline võimekus oleneb sellest, kui palju teevad aju erinevad osad koostööd. Kui seda koostööd oli palju ning see muutus harjumuspäraseks, siis tõusis nii lapse numbriline võimekus kui ka üldine loovusvõimekus.

"Korrutusmäng" toimib samal põhimõttel – läbitav õppeprotsess lülitab tööle aju erinevate piirkondade võrgustiku.
 

Kes on mängu loojad?

Mu nimi on Moona Mengel - mängu idee ja meetodi autor. Olen 4 lapse ema, teadliku lapsevanemluse kõneisik, nõustaja, koolitaja ning koduõpetaja oma lastele. Hetkel õpetan 1. klassis käivat 7a tütart ja 6. klassis käivat 11a poega.

Minu tegemised: www.elavadhetked.ee

Lisaks on meie meeskonnas mängudisainer, illustraator ja tarkvara programmeerija.
 

Kuidas tekkis idee?

Idee tekkis praktilisest vajadusest. Kui hetkel 6. klassis käiv poeg algklassides korrutustabelit õppima hakkas, tekkis olukord, kus muidu huvitav matemaatika muutus tema jaoks liiga ühekülgseks tuupimiseks. Ja seda kõike olenemata sellest, et kasutasin erinevaid huvitavaid lähenemisi, mida olin õppinud ja juurde otsinud. Lõpuks tundus korrutustabel ikkagi liiga kuiva kordusena. Lisaks kuulsin ka teiste algklassi vanemate käest, kuidas korrutustabeli õppimine on kaotanud lapse huvi matemaatika vastu.
Soovisin, et ka korrutustabel võiks jõuda lapseni läbi mängulise tegevuse, kus ei teki kordagi tunnet, et see on igav, ja säiliks põnevus numbrite võluvasse maailma.

See viis mind teekonnale, leidmaks alternatiivi sellele, kuidas seni korrutustabelit õpetatakse.

Related projects

Internet Online Marketing School

  • 6%raised
  • 325€pledged
  • 3 days to go

RaRa Books on Wheels

  • 77%raised
  • 2305€pledged
  • 12 days to go