Arendavad kunstitunnid erivajadustega lasteleUser's  Olga Dervojed project in the category Civic initiative

"MTÜ Eriline Maailm toetab puudega laste, õpilaste ja noorukite individuaalsete võimete igakülgset arendamist ning nõustab ja koolitab kõiki eelnimetatud sihtgrupi liikmeid, luues toimiva kõiki liikmeid kaasava võrgustiku, aidates sellega kaasa puudega laste ja noorukite ning nende pereliikmete sotsiaalsele integratsioonile ja võrdsete võimaluste loomisele ühiskonnas."

See on ametlik ja, ausalt õeldes, päris igav tekst... tegelikult meie ühingu sildi all peituvad tavalised inimesed, kelle silmad säravad ja kes ihkavad erivajadustega laste maailma paremaks muuta.

Oleme veendunud, et:
* iga laps on loov ja andekas, ka erivajadustega laps.
* kunst ja loovus on hädavajalikud vahendid laste arenguks, eriti erivajadustega laste jaoks.
* kunsti kaudu saab väljendada end igaüks, eriti sobilik on see erivajadustega lastele.
* kunstiline eneseväljendus arendab motoorikat, suhtlemisoskust ja vähendab stressi, eriti erivajadustega lastel.
* loominguline tegevus aitab lahendada/vähendada mõningaid psühholoogilisi probleeme, eriti erivajadustega lastel.

On selge, et erivajadustega lapsele ja tema vanematele tuleb meisterdamine ja igasugune loominguline tegevus kasuks. Kui kõik tavapärased kodused võimalused läbi proovitud, püütakse leida tegutsemisvõimalusi väljaspool kodu. Kuid tava kunsti- ja meisterdamise koolitused ei arvesta meie laste eripärasid... ning sellest meil tekkis suurepärane idee:
KORRALDADA  KUNSTITUNNID ERIVAJADUSTEGA LASTE JAOKS.

Tegelikkuses see tähendab, et:
* kahe kuu jooksul
* üks kord nädalas
* meie kohtume erivajadustega laste- ja nende vanematega, et
* avastada lastes ANDED loomingulise tegevuse ja kunsti kaudu!

Muidugi, loome kunstitundides keskkonna, mis sobib hästi just erivajadustega lastele ning soodustab nende kaasamist protsessi(mõnedele on ju vaja rohkem aega toimetamiseks või pikemat puhkepausi tegevuste käigus). Kutsume külla oma ala spetsialiste, kes õpetavad erinevaid tehnikaid(nt. õlivärvidega maalimine, kaltsunukkude valmistamine, seebi valmistamine, siidi maalimine jpm), tutvustavad antud kunstivaldkonna eripärasid ja ajalugu. Unustatud ei ole ka magusad morsi-ja teepausid.

Kursuste eesmärgiks on:
* ennekõike laste positiivsed emotsioonid ja rahulolu oma kunstitöödega;
* vanemate rõõm laste saavutuste üle;
* tutvumine erinevate tehnikatega, kus nii mõnigi meie "väikestest kunstnikutest" saab avastada endas ande ühes või teises valdkonnas;
* see kogemus aitab meie ühingul rakendada väljatöötatud õpetamismetoodikat tulevikus juba pidevalt erivajadustega arvestavas kunstikoolis.

Kunstitundide finaaliks on kunstinäitus laste poolt tehtud töödest (jälgi infot avalikus meedias, kindlasti anname sulle teada, millal ja kus see toimub).

Palun toeta meie ideed! Oma panusega annad märku, et Sinu jaoks iga laps on väärtuslik!

  • 83 backers
  • 1800€raised of 1500€ goal

Successful project

This project was funded on 14.Apr.2015