Ott Indermitte, Piret Aidulo ja Toomas Buberti kontsert Mõniste-Ritsiku kirikusUser's  Varstu Kirikukontsert MTÜ project in the category Events

Bütsantsi-ortodoksi õigeusk on ilmselt vanim Eestisse jõudnud kristluse vorm. Vähesel määral on põlisrahva esindajaid ortodoksi usku ristitud alates 11. sajandist. Uute koguduste ja kirikute rajamist soodustas eestlaste õigeusku massiline siirdumine. 1855. aastal ehitati Ritsikule Mõniste mõisa maale astmeline kaheksatahulise kiivriga kellatorni ja väikese harutorniga piklik nelinurkne palkidest laudvooderdusega kirik. Mõniste-Ritsiku kirik on pühitsetud prohvet Ristija Johannese nimele, kiriku nimepäeva peetakse koguduse poolt igal aastal 24. juunil.

Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal registreeriti Konstantinoopoli Patriarhaadiga seotud Eesti Apostlik-Õigeuse Kirik (EAÕK). Ortodoksi koguduste arv on viimase paarikümne aastaga tõusnud, kuid paljud maapiirkondades asuvad kogudused olid hääbumise piiril. Mõniste-Ritsiku kirikus toimusid regulaarsed jumalateenistused kuni aastani 2007. Siis paljud vanemad inimesed lahkusid ning koguduse tegevus jäi soiku. Aastal 2016 otsustas kohalik initsiatiivgrupp kirikusse elu sisse puhuda. Esimene jumalateenistus toimus detsembris 2016, nüüd toimuvad teenistused iga kuu. Alates novembrist 2018 teenib Mõniste-Ritsikul preester Timoteos (Tanel) Vassel, kes on õppinud Varstu koolis. Mõniste-Ritsiku kirik on ainus tegutsev ortodoksi kirik ühinenud Rõuge vallas.

Paljusid kirikuid kasutatakse ka n.ö. ilmalikuks otstarbeks - erinevate kontserdite korraldamiseks. Mõniste-Ritsiku kirikuhoone on väga hea akustikaga. 2019. a. juulis asutati Mõniste-Ritsiku koguduse poolt MTÜ Varstu Kirikukontsert. MTÜ tegevuse eesmärk on korraldada kirikus ortodoksi kirikumuusika kontserte. Saal mahutab kuni 70 inimest. Kontserdid on tasuta, annetused lähevad hoone ülalpidamiseks ja remondiks.

Esimene kontsert sarjast "Issand, ava mu huuled!" toimus 31. mail 2020, esines ansambel Triskele.

Sarja kaheksas kontsert toimub 28. augustil 2022 kl 14.00. Muusika toovad kuulajateni Piret Aidulo (klaver), Toomas Bubert (viiul) ja Ott Indermitte (laul). Kõlavad peamiselt eesti heliloojate vaimulikud laulud. Pühad laulud kannavad endas sõnumit, mis eriti praegusel hetkel aitavb kuulajail leida hingerahu ja oma kohta maailmas.

Varstu Kirikukontsert MTÜ taotleb rahalist abi kontserdiga seotud kulude katmiseks.