Rosma Johannese waldorfkooli katuse vahetusUser's  jaanus_10 project in the category Civic initiative

Armas hooandja!

Rosma Johannese kool on Eesti esimene waldorfpedagoogikal põhinev kool, mis nüüdseks tegutsenud 25 aastat. Koolis järgitakse pedagoogikat, mis arvestab õpetamisel lapse füüsilist, emotsionaalset ja mentaalset arengutempot. Vastavalt kaasaja teaduse seisukohtadele inimlapse arengu osas, võimaldatakse waldorfkoolis õppimist õigel ajal.

Kooli esmast õppetegevust alustati ajaloolises hoones, kus 26. detsember 1885. aastal sündis haridustegelena ja kooliuuendaja Johannes Käis. Lastevanemate vaimujõu ning isiklike vahendite ja tööpanuse tulemusena kerkis vana koolihoone kõrvale uus koolimaja. Ajaloolises Käisi sünnikodus tegutseb 2005. aastast waldorflasteaed.

Praegu õpib koolis 86 last ja lasteaias käib 36 last kokku 15 omavalitsusest, olles seega Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus.

 

Hoonete halduskulud on kaetud peamiselt õppemaksu  arvelt ning investeeringuteks on taotletud vahendeid projektidest. Paljud remondi ja ümberehitustega seotud tööd on teinud vanemad vabatahtliku panusena. Möödunud aastal täitsime EAS-i toel ettekirjutused tuleohutusnõuetele, jaotades hoone tuletõkkesektsioonideks. Täitmist ootab Päästeameti ettekirjutus paigaldada hoone katusele nõuetekohane piksekaitse. Samuti vajab väljavahetamist amortiseerunud laastukatus. Päästeameti  ettekirjutus peab olema täidetud käesoleva aasta lõpuks, vastasel korral jääb kool ilma hoone kasutusloast ega saa ka pikendada koolitusluba.

Projekti kogumaksumus koos projekti, katuse vahetuse ja piksekaitsesüsteemiga on 60 500 eurot. Omavahenditest  saame panustada ca 4000 eurot. Taotluse toetusele summas 51 000 eurot oleme saatnud Saksamaale fondi Software AG Stiftung, mis toetab üleeuroopaliselt kolmanda sektori algatusi ja arendusi pedagoogika, laste ja noorte tegevuse ning teadusarenduse vallas. Siiski natuke jääb veel puudu.

Hea hooandja anna meile hoogu, et saaksime kokku vajamineva summa!

Katuse ehituse teostame 2015 aasta jooksul.

Hooandja auhinnad jõuavad toetajateni pakiautomaatide abil või võimalus järgi tulla Rosma Johannese kooli (ühtlasi tutvuda kooliga).

9. mail toimuvad hooandjate koolitused algavad kell
11:00 "Kuidas muuta probleem lahenduseks?", koolitaja Indrek Maripuu ja
15:00 "Loovteraapia Sinu tugevuste selgitamiseks", koolitaja Mari Peetsalu.

 

Oleme rõõmsad ja tänulikud iga toetuse eest! Soovime Sulle ja Su lähedastele tegevuste õnnestumist siin elus!

 

Rosma koolipere

  • 192 backers
  • 6860€raised of 5500€ goal

Successful project

This project was funded on 07.May.2015