Anneta memmede-taatide üksinduse leevendamiseks!Kasutaja  Vally- Reet Järs projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mis on Seltsilise teenus?

Seltsilise teenus viib kokku vabatahtliku abistaja ja abivajaja – üksi jäänud pensionäri, kes tunneb puudust igapäevasest suhtlemisest ja vabatahtliku abistaja, kes üksiku pensionäri juures tema kodus temaga jutustamas käib. Seltsilise teenuse kordinaatorid teevad igapäevast koostööd paaride kokkuviimiseks kohalike pensionäride, külamajade, omavalitsuste, sotsiaaltöötajate, postiljonide, hooldekodude ja haiglatega, et leida abivajajaid ja ka vabatahtlikke abistajaid.

Seltsilise teenuse raames toimuvad lisaks vabatahtliku ja abivajaja vahelistele eraviisilistele kohtumistele ka kord kuus erinevates Seltsilise teenust pakkuvates omavalitsustes Aktiivsete Seltsiliste Grupid, mis on nii seltsilistele kui ka soovi korral abivajajatele koht, kus koos käia, oma igapäeva muresid-rõõme ja kogemusi jagada. Pensionärid on senini väga aktiivselt olnud huvitatud erinevatest enesetäiendamise viisidest. Aktiivsete Seltsiliste Grupi raames viiakse teenuse kordinaatorite poolt läbi ka erinevaid koolitusi, mis oma teemadelt vastavad just pensionäride huvile. Hetkel toimunud koolitustel on koolitatud end kodu tuleohutuks muutmise ja erinevate abivahendite kättesaadavuse teemal.

Kes me oleme?

Seltsilise teenuse idee sai alguse VMNÜ (Viljandi Maanaiste Ühenduse) aktiivsetelt liikmetelt. Kuna Seltsilise teenuse pakkumine on väga hoogsalt käima läinud on tänaseks loodud eraldi MTÜ Seltsiks Sinule, kes tegeleb hetkel vaid Seltsilise teenuse pakkumise, teenuse arendamise ja üldise teenusemudeli koostamisega. Teeme igapäevaselt ka aktiivselt koostööd MTÜ Teeme-ga, kes on aastaid seltsidaamide teenust Viljandi linnas pakkunud. Seltsilise teenuse meeskonda kuulub hetkel neli liiget: Annika Veidenberg, Vally-Reet Järs, Kadri Vollmann ja Epp Johani, kes kõik omavad pikaajalist kogemust eakatega suhtlemisel ja igapäevaelu tegevuste läbiviimisel.

Kogukond Viljandimaal on aktiivne ja hoolib enda eakatest. Hetkel on Seltsilise teenuse raames kokku viidud 20 toimivat seltsilise/abivajaja paari. Järgmisel aastal soovime toimima saada veel 30 seltsilise/abivajaja paari. 

Miks Seltsilise teenus oluline on?

Eesti vananevas ühiskonnas kasvab üksi elavate eakate arv. Maapiirkonnas on eakate suhtlus ja aktiivne tegutsemine tihti piiratud ning selle tõttu kannatab eakate tervis, nii vaimne kui füüsiline ja seetõttu halveneb kodus üksi toimetulek. Oht kaotada oma mõtlemisvõime, mälu ja üksi hakkamasaamise võime on paljude eakate suurim hirm. Aktiivne suhtlemine pakub eakatele võimalust hoida oma mõistus teravana. Eakaid kogukonda kaasates paraneb nende toimetulek ja see võimaldab neil kauem oma kodus elada ja üksi hakkama saada. Seltsilise liikumine pakub eakatele võimalust väärikalt vananeda.

Meie usume, et iga inimene saab oma võimete piires enda elukeskkonda ja kogukonda panustada. Kui Seltsilise teenuse mudel osutub edukaks Tarvastu vallas ja Viljandimaal, siis loodame, et suudame oma liikumisega laieneda ka teistesse maapiirkondadesse ja sellega tagada eakatele aktiivsema vananemise ja väärikama elukvaliteedi.

Kuhu läheb Hooandja toetus?

Seltsilise teenus ei ole tasuline teenus ja põhineb oma olemuselt 100%-liselt vabatahtlikul tegevusel. Soovime Sinu abiga välja arendada kõiki osapooli rahuldava teenusemudeli, et vabatahtlike ja abivajajate vaheline teenuseosutamine oleks jätkusuutlik ja kättesaadav kõigile soovijatele. Lubame, et teenuse põhiolemus jääb alati vabatahtlikule tegevusele püsima.

Me loodame kogukondlikku mõtteviisi väärtustavate ja eakate igapäevaelu parendamisest huvituvate inimeste suuremeelsusele. Sinu panuse abil saame Seltsilise teenuse viia rohkemate eakateni ja seega muuta nende igapäevaelu kvaliteetsemaks.

Ootame kõiki hooandjaid toetama projekti!

Seltsilise teenuse kohta saab rohkem infot Facebookist: Seltsilise teenus.

Suur tänu Sulle!

  • 135 hooandjat
  • 2533.11€kogutud 2000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 31.Dec.2017

Sarnased projektid

Planetaariumi avamine Tallinnas

  • 87%kogutud
  • 17480€toetatud
  • 10 päeva veel