Käru lapsed laulu- ja tantsupeoleKasutaja  Aljona Surzhikova projekt kategoorias Sündmus

Projekt „Käru lapsed laulu-ja tantsupeole“ on korraldatud MTÜ Käru Heade Tegude Muuseumi poolt. Muuseumi moto on: „Taasta ja loo head!“. Käru Heade Tegude Muuseumi näol on tegemist koduloomuuseumiga, mis sai loodud eraisikute initsiatiivil ja mille põhieesmärgiks on Eesti XX sajandi ajaloo säilitamine, tutvustamine ja teadvustamine erinevate näituste, kunsti- ja sotsiaalprojektide, laagrite, konverentside, töötubade ja muude ürituste korraldamise kaudu: http://heamuuseum.diafilm.ee/
 
Projekti „Käru lapsed laulu-ja tantsupeole“ jooksul õpivad Käru lapsed selgeks Raplamaa tanstupeo tantsud. Koostöös kogukonna aitame neile valmistada  esinemisriided selleks, et nad saaksid osaleda 28.mail 2016 toimuval Raplamaa laulu- ja tantsupeol pealkirjaga „Iga NINA TAGA on inimene“  Raplas Tammemäe laululaval. Raplamaal on maakondlike laulu- ja tantsupidude traditsioon pikk ja siin on pidusid peetud regulaarselt alates 1962. aastast. Samuti on traditsiooniline peoga kokku kuuluv rongkäik, mis seekord näitab Raplamaa rahvarõivaste ilu Rapla linna tänavatel. Sellel aastal osaleb peol üle 2300 esinejaid kogu maakonnast. Viimased paarkümmend aastat ei ole Käru lapsed maakonna tantsupeol osalenud ning seetõttu puuduvad tantsurühmal ühised esinemisriided. Et tantsud kevadeks hästi selgeks saaks, selleks teevad Käru lapsed trenni igal kolmapäeval. 
 
Maal elavate laste jaoks on sellisel suurtel üritustel osalemine väga tähtis, kuna maaelu on palju rahulikum ja maal toimuvad kultuurisündmused palju harvem kui linnas. Peol osalemise kaudu kogevad Käru lapsed suhelemist oma eakaaslastega, näevad uusi inimesi ja tunnetavad oma seos oma rahvaga ja kultuuriga. Kahjuks ei ole paljudel peredel võimalik lastele esinemisriideid osta, sest perede sissetulekud maal on väga tagasihoidlikud. 
 
Tantsurühma lapsed joonistasid ilusad pildid, kus nad unistasid oma tulevastest esinemisriietest. Laste joonistatud piltidest valmivad elektroonsed postkaardid tänuks meie toetajatele.  
 
Kui annetusi koguneb rohkem, siis kasutame kogunud summa Käru Põhikoolile ühiste t-särkide valmistamiseks.
 
 
 
  • 33 hooandjat
  • 915€kogutud 800€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 01.Apr.2016