MTÜ Kose valla LoodusseltsKasutaja  Eleri Lopp-Valdma projekt kategoorias Annetamistalgud

Pretsedendi loomine: raiepiirangud kogukonna metsadesse

Siiani liiga vähe tähelepanu saanud Vahe-Eesti metsad, mis asuvad ka Kose vallas, on väärt säilimist. Siinsetest metsadest võib leida kõiki Eesti kiskjaid. Nendes piirkondades on säilinud algupärane karude populatsioon ja see on mitmete hundikarjade kasvulavaks. Ainuüksi Kose aleviku metsades olen ma näinud ära kõik Eestis leiduvad rähniliigid peale roherähni, keda veel leidub vaid üksikutes kohtades Eestis. Olen Kose valla metsades alustanud oma loodusfotograafia hobiga ja tundma õppinud pea iga metsanurka ja rabalaugast.

Seda enam on raske vaadata nende lindude ja loomade kodude langemist. Vastus, et küll nad kolivad teise metsa, ei rahulda mind. Ma tean, et seal metsas on juba teised linnud ja loomad, seal on nende kodu. Samahästi võiks öelda, et vaata, Peetril on suur maja, mine koli sinna, küll te hakkama saate. Võib ju proovida, aga paraku händkakk värbkaku pesaõõnsusesse ei mahu ja suur-kirjurähnile sobiv männimets ei paku piisavalt toitu valgeselg kirjurähnile. Loodusega ühes olles ja teda tunnetades on oma võlud ja rõõmud, kuid ka varjupool.

Kas jääda ükskõikseks ja minna loodust hävitava vooluga kaasa või hoopis märgata? Me mitte üksnes ei võta ära kodud lindudelt ja loomadelt, vaid ka iseendalt. Mõni mets võiks jääda, et seal saaks perega jalutamas käia. Näidata lastele, missugused seened metsas kasvavad, milliseid võib süüa ja milliseid mitte. Mõned metsad võiksid jääda kaitseks tuule ja müra eest, mõni mets viiruse eest põgenemiseks. Siinne Kose kogukond tunneb ja näeb, et metsade majandamisel ei ole arvesse võetud metsa kultuurilisi, sotsiaalseid ega ökoloogilisi väärtusi.

Kose valla Loodusselts alustas oma tegevust eelmise aasta detsembris. Ühing loodi, kuna RMK hakkas lagedaks raiuma kohalikele olulisi metsasid. Võitlus kestab siiani ja RMK ei näita, et nende lageraie plaanid oleks muutunud. Samal ajal hakati Kose vallas läbi viima üldplaneeringu protsessi. Üldplaneering annab valdadele võimaluse panna sisse tingimused ja piirangud raietegevusele. Vald aga ei soovi seda teha, peamiselt erametsaliidu ja RMK survel. Rääkides Eesti tippjuristide ja planeeringute spetsialistidega on selge, et kõik seaduslikud võimalused on vallal selleks olemas, vaja on ainult poliitilist tahet. Meie loodusselts on teinud koos erinevate külavanematega, volikogu liikmetega, turismiettevõtetega ja külaseltsi esindajatega üldplaneeringusse ettepanekuid, mis säilitaksid meie koduümbrust ja meie kogukonna metsasid.

Kui teha üldplaneering lohakalt, siis 10 aasta pärast võime leida enda eest elukeskkonna, mis meile ei meeldi.

Liiga palju sõidetakse kodanikest üle ega võeta arvesse kohalike soove. Seda ei tohi juhtuda. Ilmselgelt peame minema kohtusse, et kohalike inimeste huvid saaksid esindatud.

Kose valla üldplaneering on läbinud juba seadusest tulenevalt kaks vooru, aga siiani ei ole kohalike elanike ettepanekuid arvesse võetud. Ettepanekute toetajad olid enamuses Kose valla külavanemad, nende hulgas oli volikogu liikmeid, turismiettevõtjaid, külaseltsi esindajaid jne. Kui lasta lihtsalt selline lugu läbi, et kodanikud ei ole aktiivsed ega kaeba sellist keskkonnavaenulikku üldplaneeringut edasi, siis sellest võtavad õppust paljud teised vallad. Vaja on aga vastupidist juhtumit - vaja on näidet, et vald ja metsaomanikud ei saa niisama lihtsalt kohalike soovidest üle sõita. Eestis on hetkel kümneid omavalitsusi, kus üldplaneeringu protsess on pooleli ja ilmselt mõnes nendes vallas pole isegi kodanikuaktiivsust. Tuleb luua positiivne pretsedent, mis on julgustuseks ka teistele omavalistustele. Tegemist on konkreetse ja praktilise võimalusega säilitada veel allesjäänud metsad täna ja praegu. 

Infot saab MTÜ Kose valla Loodusseltsi Facebooki lehelt ja kontakteerudes Eleri Lopp-Valdmaga.

Eleri Lopp-Valdma: kodanikel tuleb sekkuda
Liis Keerberg: mets valla või linna territooriumil
Liis Keerberg: reegliteta kaasamismängud riigimetsas
Põim Kama: omavalitsustel tuleb planeeringutega metsaraiumist piirata

Videod:
Sulupesitsejad: valgeselg- kirjurähn värbkakk laanerähn kodukakk händkakk
Eesti hundid/Estonian wolves 2020
Brown Bear Photography in Estonia

  • 5 toetajat
  • 106€kogutud 10000€ eesmärgist
Paindliku lõpuga kampaania

Projekt toetatakse igal juhul ka siis kui ta ei saa kokku kogu summat

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 06.Dec.2020