Mõniste-Ritsiku Kiriku Toetajad MTÜ Kodanikualgatus

Mõniste-Ritsiku kiriku elektriküttesüsteemi ja välisvalgustuse rajamine