Oleg Tereping Kodanikualgatus

Mõniste-Ritsiku kiriku külgsissepääsu renoveerimine