Lehtse Kool Trükis

Raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas“