Tamme geenilaborKasutaja  Karl Pütsepp projekt kategoorias Haridus

Projekti toetajate abiga loodame luua Tartu Tamme gümnaasiumi (TTG) laborisse võimalused õpilastele biotehnoloogiaalaste laboratoorsete tööde sooritamiseks.
 
TTG on olnud tugev loodusteadusliku süvaõppega kool juba 52 aastat. Sobiva õppelabori puudumisel toimusid biotehnoloogia praktikumid siiani Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Nüüd töötame aga uues ja modernses koolihoones, kus laboriruum on valmis kaasaegseks õppetööks. Kool on juba soetanud osa õppeklassi biotehnoloogilisest varustusest, üht-teist on kinkinud head toetajad, kuid ülejäänuks puudub koolil võimekus. Seetõttu on TTG ettevõtlikud õpilased otsustanud koguda vajaliku summa kaasaegse praktikumilabori sisustamiseks meie enda kooli. Arvutuses on silmas peetud biotehnoloogia laboripraktikumide jaoks vajalike tarvikute komplekteerimist kümnele laudkonnale ehk kokku korraga kahekümnele praktikumis osalevale õpilasele. Tegemist on praktilisteks töödeks vajaliku kaasaegse laboriplastiku, reaktiivide jt laboritarvikutega, mille eeldatav ekspluatatsiooniaeg on hinnanguliselt 10–15 aastat. Nende soetamiseks kutsumegi appi teid, head toetajad!
 
Biotehnoloogia õppelabor võimaldab parandada loodus- ja meditsiinisuuna jt gümnasistide ettevalmistust, sest nii suudame esimesena Eesti gümnaasiumitest pakkuda võimalust teha nüüdisaegseid laboratoorseid töid biotehnoloogias kooli enda ruumides. See on äärmiselt oluline, sest planeeritav õppetöö saab olla senisest paindlikum, põhjalikum ning säästab õpilaste kallist aega, kuna nad ei pea praktikumiks koolist lahkuma. Kaasaegse õppekeskkonnaga tugevdame veelgi TTG loodusteaduslikku süvaõpet ning aitame õpilastel mõista biomeditsiini, biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkondi. Teie abiga täiustatav õppelabor võimaldab planeerida ka uusi teematutvustusi näiteks materjali- ja nanotehnoloogia suunal.
 

Sarnased projektid

Raamatu "Virgumise tee – nii nagu õpetas Buddha" väljaandmine

  • 71%kogutud
  • 6539€toetatud
  • 13 päeva veel