Tantsides ENDKasutaja  Anne Tamm-Kivimets projekt kategoorias Teater

Just Tantsukooli V lennu lõpulavastuse Tantsides END  valmimisprotsess  on hetkel  juba täies hoos. Lõpetajaid on 8 ja lavastus etendub Tartu Uues Teatris 4. juunil. Antud projektis toetatakse oluliselt noorte omaalgatust, ettevõtlikkust ja loovuse arengut. 
 
Keskendutakse  protsessile, ningprojektis  osalejad õpivad juurde või arendavad oma olemasolevaid oskusi. Neid on  kaasatatud lavastusprotsessi koos kõigi sellega kaasnevatesse tegevustesse.  Nagu  lavastuse ülesehitus, muusikaline kujundus, kostüümide kujundus, valguskujundus, reklaamplakatite kujundus, reklaamvideo valmimine ja selle levitamine.  
    
Tööprotsessi sisuliseks objektiks on „lõpp“. Mis on lõpp? Analüüsime lõppu kui protsessi. Kuidas lõpetada? Mida tähendab lõpetamine? Kuidas vastu võtta lõpp? Millistest hetkedest lõpp koosneb?
Puutepunktid, mina ja maailm. Kuidas me seotud oleme?
 
Kõik kaheksa tantsukooli lõpetajat saavad lavastada oma stseeni, lähtudes üldkontspetsioonist, ehk enda suhestumisest lõpu ja lõpetamisega. Noori juhendavad Jaan Ulst, Ruben Roos ja Anne Tamm-Kivimets. 
 
Just Tantsukooli tegevuse eesmärk on kasvatada loominguliselt julgeid inimesi, kellel on põhjalikud teadmised tantsust ja sellega seonduvast. Treeningsüsteemis on pearõhk asetatud keha vaba ja loomuliku liikumise ning loovuse arendamisele. Põhisuunaks on modern- ja kaasaegne tants, lisaks tutvutakse klassikalise tantsu põhitõdedega, uuritakse tantsu ajalugu õppekavas on kindel kohta ajaloolisel tantsul ja eesti rahvatantsul.
 
Kool on asutatud 1984. aasta oktoobris, esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”. 2009.a. septembrist H stuudio - tantsu huvikool. 1.aprillist 2011 erahuvikool Just Tantsukool, kooli pidaja on MTÜ Just Tants – ühingu põhitegevus on laste ja noorte tantsukoolitus (Just Tantsukool), ning projektide rakendamine tantsukoolituste ja tantsuetenduste alal.
 
Hooandjate toetus  aitab lavastusel publikuni tulla. Toetajad  saavad kingitused kätte  etenduse päeval Tartu Uues Teatris, posti teel või kokkuepitud sobival viisil. 
 
Just Tantsukool tänab kõiki toetajaid!