;

Kandlemäng kaunistab lauluПользователь  Merle Kons проект в категории Muusikariistad

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Vastseliina alevikus. Meie kooli õpilased on väga muusikahuvilised. Projektiga „Kandlemäng kaunistab laulu“ loodame koolile soetada klassikomplekti jagu väikekandleid.

Pillimäng köidab alati ning osata mängida pilli ja laulda samal ajal on lausa müstiline kogemus. Iga kord, kui ütlen, et nüüd mängime pilli, siis hakkab peale võistlus, kes esimesena seda teha saab.

Koolis on valik löökpille, kuid puuduvad meloodiapillid. Meie kooli õpilaste suureks unistuseks on saada päris väikekandled.

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

Toetajatele tänutäheks tänu ja kingitused!

  • 7 поддержавших
  • 200€собрано от запланированных 3500€

Закончился

Проект не был поддержан и был закрыт 12.Feb.2018