;

Kalatraal Siig 4 Karile!Пользователь  Helen Kari проект в категории Гражданская инициатива

Merekultuur - olgu moodne või ajalooline - on alati inimesi paelunud ning väärt säilitamist. Siig 4 on kalatraaler Põhja-Eesti ainsalt püsisasustusega saarelt Pranglilt ning vajab väärikat vanaduspuhkust. Niisiis toome traali põhjarannikult meretuulte käest muistsete eestlaste veeteede äärde Kõue kanti.

MTÜ Siin Me Oleme on juba 3 aastat tegutsenud keskkonnateadliku eluviisi toetavate matkade, koolituste ja õpitubade korraldamisega. MTÜ ehitusprojektid, kus inimesed käed külge panna on saanud, on enamasti seotud looduslike ja keskkonnasõbralike ehitusviisidega, taaskasutuse ja säästvate lahendustega. MTÜ ise on loodud ühe noore pere ringis, kes kolinud kahe poja ja kolme kelgukoeraga maale toetava kogukonna keskele, et omal nahal maal hakkamasaamist, ära elamist ja elu nautimist testida.
 


 


 

Nüüd aga seilab MTÜ õuele uus, põnev ja senistest projektidest logistiliselt hullumeelseim. Nimelt sulges 2017. aastal oma uksed Prangli saare kalandusühistu ning selle hiilgeaegu meenutav traaler Siig 4 otsis uut omanikku, kes selle merest välja tõstaks ning kui mitte kohe algul täielikult renoveeriks, siis vähemalt säilitaks tema algse olemuse. Kuigi tegemist pole nn ajaloolise meresõidukiga, siis omaaegse kalastushõngu ja -looga traaler väärib uue loo algust ning siin tulebki mängu MTÜ Siin Me Oleme ja perekond Kari, kes taaskasutab endist kalatraali ning loob sinna õdusa ja silmapaistva ruumi matkajatele, seiklejatele ja sõpradele.
 


 


 

Kalatraaler Siig 4 hakkab seisma keset viljapõlde ja aastasadade jooksul põlluharijate poolt kokku kuhjatud kivirahnusid, mitte kaugel Kuivajõest ja selle ühest endisest kõrtsikohast - muistsete põhja-eestlaste tähtsa veetee ääres.

Niisiis kogutava raha eest plaanime:

  • ära osta 1995.aastal ehitatud kalatraali;
  • koguda ja salvestada selle juurde käivad lood ja legendid;
  • tõsta Siig 4 kraanaga Leppneeme sadamas treileri peale ja sõidutada ta uude elukohta muistsete viikingite rikkalike aardeleidude piirkonda Kõue küla kandis, uhkete rahnude keskele keset lainetavaid viljapõlde;
  • teha ära kiired ja hädavajalikud meresõiduki hooldustööd, mis hoiaksid laeva edasise lagunemise eest ning kaitseks ilmastiku eest;
  • renoveerida trümmid mõnusateks ja romantilisteks magamistubadeks, mis edaspidi matkajaid ja muidu mereromantika huvilisi majutaks

Projekti tegevused kavatseme lõpetada septembriks, mil on plaanis annetajatele tänupidu koos laeva ristsete ja muude kohustuslike traditsioonidega.

NB! Siin Me Oleme käib alati käsikäes siiakalaga, seetõttu on tegemist ääretult ägeda kokkusattumusega!

- "Peremees, mis on parim asi siin maailmas?" - "Siiakala!"
- "Ma armastan sind nagu siiakala!"