Õppevahendid Montessori klassiruumi avamiseks TallinnasKasutaja  MTÜ Edendades Montessori Haridust projekt kategoorias Haridus

Projekti eesmärk ja lühitutvustus

Meie projekti eesmärgiks on koguda raha 2024. aasta sügisel avatava Montessori kooliklassi jaoks vajalike spetsiifiliste Montessori õppevahendite soetamiseks. Need õppevahendid aitavad keerulisi teadmisi omandada lapsele hoomataval viisil. Iga panus on oluline, et rikastada ja toetada tulevikuhariduse arengut Eestis.
 

Kes me oleme? Millest me unistame? Mis probleemi me lahendame?

MTÜ Edendades Montessori Haridust on kodanikualgatusel loodud organisatsioon, mis töötab selle nimel, et soodustada autentse Montessori hariduse levikut ja kättesaadavust. Me unistame, et igal lapsel oleks võimalik haridust omandada selliselt, et lähtutakse lapse individuaalsetest vajadusest ja oskustest ning toetatakse ennastjuhtiva õppija arengut. Tänapäeval on jõutud ühisele arusaamisele, et lapsed on erinevate vajadustega ning samasugune õppeprotsess kõigile ei sobi - Montessori keskkonnas on sestap iga lapse õpitee personaliseeritud.

Meie esimeseks missiooniks kohe pärast asutamist (2021) sai ühe pedagoogi saatmine 2021. aasta septembris Eestis alustanud AMI 3-6 juhendajakoolitusele. 2023. aasta septembris avanes tänu sellele ettevõtmisele Viimsis uus Montessori rühm (Väike Päike Viimsi Montessori rühm), kuhu asusid tööle meie MTÜ rahastuse toel koolitatud juhendaja ja tema assistent.

2024. aasta septembris soovime avada Montessori kooliklassi Pirita-Kadrioru piirkonnas. Meie koostööpartneriks on Montessori Kool MTÜ ja koolipidajaks tunnustatud erakool.

Üle maailma on tänasel päeval 15 763 Montessori kooli. Meie kooliklass saab olema Eestis kolmas, Montessori Kool MTÜ on loonud esimesed kaks Montessori kooliklassi Eestis.
 

Pilt: Montessori Kool. Autor: Maris Lerg.
 

Mille poolest on Montessori kooliklass eriline?

Montessori pedagoogika oluliseks alustalaks on ettevalmistatud keskkond, kus õppimine toimub justkui iseenesest ja lapse aktiivsel eestjuhtimisel, kui selleks on loodud soodsad tingimused. Üks kergemini märgatavaid klassiruumi omadusi on see, et Montessori koolis puuduvad traditsioonilised koolipingid: õpilased võivad õppida kas laua taga või põrandal; istudes, kükitades või seistes; õues või toas; klassiruumis või muuseumis/raamatukogus; neil on vabadus ringi liikuda ja terve koolipäeva jooksul omavahel suhelda - mis iganes viis parajasti nende õppeprotsessi kõige paremini toetab.

Ettevalmistatud keskkonna üheks oluliseks osaks on ettevalmistatud täiskasvanu ehk Montessori õpetaja, kes vastutab keskkonna loomise ja kujundamise eest sellisel viisil, et see toetab selles viibivate laste arenguvajadusi. Iga lapse õpe selles keskkonnas on personaliseeritud vastavalt tema konkreetsetele vajadustele ja õpetajal on selle juhtimises võtmeroll. Montessori õpetajana võib töötada pedagoog, kes on lisaks kõrgharidusele läbinud ka intensiivse mahuga Montessori diplomikoolituse. Meie kooliklassi õpetajaks on pedagoogi hariduse ja kogemusega Riina Must, kes alustas MTÜ finantseeringu abil oma Montessori õpinguid 2022. aastal Hispaanias ja kes tänaseks on omandanud AMI 6-12 vanuserühma juhendaja diplomi.

Teiseks ettevalmistatud keskkonna oluliseks osaks on spetsiaalselt välja töötatud Montessori õppevahendid. Need õppevahendid aitavad lastel keerulisi kontseptsioone ise õppida ja avastada. Näiteks mõistab laps korrutushelmeste abil, mida iga korrutustehe füüsiliselt tähendab. Selle asemel, et tulemus pähe õppida, võimaldavad Montessori vahendid lapsel keskenduda protsessile ja reaalselt näha, milline on käegakatsutav tulemus ning mõista, millest see tuleneb. Montessori vahenditega töötades liigutakse konkreetselt tasandilt sümboolsele/abstraktsele tasandile. Tänu sellele on lastel võimalik erinevatest teemadest süvitsi aru saada.

Kooliklassi avamiseks vajalike Montessori vahendite komplekt maksab ligikaudu 16 000 eurot.
 

Pilt: Montessori Kool. Autor: Maris Lerg.
 

Mis on Montessori pedagoogika?

Montessori pedagoogika loojaks oli Itaalia esimene naisarst, pedagoog ja haridusteadlane Maria Montessori (1870–1952). Üle saja aasta tagasi töötas ta välja uue teaduslikul lähenemisel põhineva meetodi ning selle toetamiseks hoolikalt läbimõeldud õppevahendite kogumiku - nendele elementidele toetubki Montessori keskkonnas õpe, mida viib läbi spetsiaalse ettevalmistuse saanud täiskasvanu.

Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Meetod põhineb lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul. Lisaks pedagoogilistele eesmärkidele on Montessori pedagoogikas oluline osa ka sotsiaalsete oskuste omandamisel. Montessori pedagoogika tähtsaim omadus on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Kõik tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine. Lapsest lähtuvad tegevused ei tähenda seda, et laps võib teha, mida iganes tahab, vaid seda, et kasvukeskkond vastab lapse arenguvajadustele ning lapsel on selle raames vabadus iseseisvalt tegutseda. Montessori pedagoogika moto on "Aita mul seda ise teha!" (allikas: Eesti Montessori Ühing)

Montessori pedagoogika on pälvinud nii Eesti kui ka välismaa haridusteadlaste laialdast tunnustust kui meetod, mis toetab teaduspärasel viisil lapse arengut. Hoolimata sellest, et tegu on vana meetodiga, mis on pika aja vältel ennast tõestanud, toetab see olemasolevatest käsitlustest kõige täpsemini kaasaja hariduses püstitatud eesmärke.  Meetodi sihipärasel rakendamisel areneb ennastjuhtiv õppija, kelles on tugevalt arenenud sisemine motivatsioon ja vastutustunne.
 

Pilt: Montessori Kool.
 

Kuhu sinu toetus läheb?

Vahe-eesmärgid:

6000 eurot katab ära minimaalsete autentsete Montessori õppevahendite soetamise matemaatika, geomeetria, keele ja bioloogia valdkonnas.

10 000 eurot katab ära minimaalsete autentsete Montessori õppevahendite soetamise matemaatika, geomeetria, keele, bioloogia, geograafia, muusika ja ajaloo valdkonnas.

16 000 eurot katab ära kõikide valdkondade autentsete Montessori õppevahendite soetamise kulud.

Kui meil õnnestub koguda enam kui 16 000 eurot, katab see ära ka meie kulutused sisustuse soetamiseks. Kogu rahastus, mille kogume üle eesmärgi, läheb 100% meie Montessori kooliklassi õppevahendite ja sisustuse ostmiseks!

Montessori õppevahenditega saad tutvuda näiteks siin.

Iga toetus on oluline, et ellu viia suuremat visiooni Eesti haridusmaastiku kaasajastamise teel!
 

Auhindade valik

  • 192 hooandjat
  • 16305€kogutud 16000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 08.Apr.2024

Sarnased projektid

Puhume Võlukaelale elu sisse

  • 93%kogutud
  • 1680€toetatud
  • 18 päeva veel

Eesti robootika tulevik on helge!

  • 46%kogutud
  • 825€toetatud
  • 33 päeva veel