Armastuskiri Eestile

 • 14%kogutud
 • 1636€toetatud
 • 27 päeva veel

Viimased teated!

INIMESE KULTUS, mis see on?

 

Baastasandil on kõik kodanikud sarnased. Inimesed vajavad toitu, suhteid, armastust, eneseteostust, erinevaid emotsioone jne.

KÕIK me elame planeedil MAA, mis või õigemini kes on meile koduks.

 

Asjad mis meid eraldavad eksisteerivad ainult meie psüühikas. Kultuur, religioonid, uskumusmustrid nii individuaalsed kui kollektiivsed jms.

Tõde on ju see, et me oleme kõik INIMESED, ühe kera “Poisid, tüdrukud”

(Inimesekultus, inimeseusk)

 

Inimene on looja, kõik mis oli, on ja mis tuleb on inimese mõistuse ja kätetöö!

Seega me oleme loojad ühes suures kollektiivses mängus! 

Kes loob lihttasandil korda ja koristab, või kes aitab inimesi vaimses sfääris. Igal asjal on oma koht! 

Miks ma seda kõike kõnetan? Eks ikka sellepärast, et oma visiooni jagada avaldada arvamust ja muuta vanu uskumussüsteeme!

 

Milleks eri nn “riigid” sõdivad ja taplevad omavahel? Samal ajal eksisteerides kollektiivselt inimkonnana planeedil MAA!

Kas see ei ole mitte neanderdaalik käitumine? Pidades end homo sapiensiks kandes kvaliteet rõivaid ning lastes endale regulaarselt maniküüri teha(natuke ka huumorit)!

Kui inimkond hakkab end tunnetama emotsionaal intelligentses sfääris tervikuna, siis alles algab rahu ja areng.

 

Me juba omam asju mis on sisuliselt gobaalsed näiteks (tehnika, teadus, toit,liiklusreeglid) kuid poliitilselt hoiame ikka oma natsionalistlikust tõrvikust kinni.

Me peaks tekitama ühtse globaalse poliitika ja inimesekultusel põhineva nn liikumis.

Kõige suurem platvorm, mis meid kõiki ühendab on planeet Maa, see on kõige alus voiks lausa öelda kogu inimese olemasolu alus!

Miks me vajame nn uut Liikumist millele toetuda?

Kohe seletan teile.

 

Nagu te teate eksisteerivad eri generatsioonid x, y, z jne. Igal generatsioonil on justkui sisseehitatud operatsioonisüsteem mille nael nad töötavad.(mis on tingitud vastavast olemasolevast süsteemist) Tihtilugu on eri generatsioonid üksteisi suhtes vaenujalal vaieldes uskumuste väärtuste, tööeetika ja mis iganes muu subjektiivse või objektiivse olu üle. 

Kui vaadelda meie tänapaevast maailma siis x generatsioon hääbub y gen domineerib ja z gen on järgnev põlvkond e meie tulevik. Antud momendil me keskendume z gen arengule ja nende käsitlusele ning tajule maailmast.

Z gen tunnetab end maailmakodanikena ning nad on üldiselt väga eneseteadlikud võrreldes y gen, nad on üles kasvanud keerulises infotehnoloogilises ühiskonnas kus valdav osa tööst tehakse arvutite ja muu tehnoloogia abiga 

Nad on osa suurest ökusüsteemist tunnetades vajadust ja kohustust seda parandada.

Mida me aga siit valja loeme??

 

Nad on täielikult teistsuguse tajuga kui eelnevad põlvkonnad, aga sellegi poolest on nad inimesed, omades algupäraseid baasvajadusi.

 

Siit kiirelt edasi rutates jõuame me nn religioonin? Milleks? Religiooni kui selline sätesatab moraalsed ja eetilised vÄärtused mille järgi elada ja toimetada. Nagu me kõik teame,siis elame me siin planeedil kollektiivselt mitte üksi, seega on meil vaja nn vaimset, religiooset voi spirituaalset pinda millele toetuda. Vanasti oli selleks Näiteks Kristlus koos oma dogmade ja tõekspidamistega, kuid kahjuks vanad süsteemid ei teeni enam uue generatsiooni operatsioonisüsteemist tulenevat hoiakut, nagu me lugesime siis z gen on eneseteadlikud globaalse suunitlusega maailmakodanikud. See tähendab seda et neile lähevad korda nemad ise kui teadvus, keha, vaim(mind body spirit) ja ümbritsev keskond(planeet)

 

Kõigest millest räägib inimesekultus ehk

 

inimeset kui loojast, vastutajast siin praegu ja kohe! 

Mina isiklikult arvan et kui uuele (põlvkonnale)generatsioonile seda seletada, siis on võimalik tekitada revolutsioon seekord mitte tööstuslik vaid  vaimne revolutsioon mis viib meid kollektiivselt uuele arengutasemele.

 

Kui veel vaadelda ja analüüsida inimesekultuse sisestruktuuri siis võin oelda, et seal ei eksisteeri Jumalusi keda kummkardad ei eksisteeri käske mida täita!

Eksisteerib mõistmine et kõik mis ma teen teen ma iseendale ja ümbritsevale keskonnale, läbi selle ükskoik mis tegevust algatades voi kellegi pihta midagi tehes küsin küsimuse kas ma tahan et minuga teeks keegi sama? Kas ma tahan et minuga juhtuks sama? 

E kokkuvõtlikult tähendab see iseendast teadlikuks saamist ja sellest tulenevalt vastava käitumise rakendamist,

kui me ennast mõistame, siis automaatselt hakkame respekteerim iseend ja läbi selle ka teisi kaaskodanike.

 

Inimesekultus räägib kõigest sellest samast millest on rääkinud nii Krisltik kui ka Islamlik vaade(hooli, hoia, loo, ara tapa, ja hävita, kui nüüd lühidalt paari sõnga kirjeldad)

Inimesekultuse innovatiivne lähenemine tõstab inimesi kroonjuveelina kõige kõrgemale, see tähendab aga täieliku teadmist ja vastutust nii ise enda kui kollektiivi ees kõik see millest me juba rääkisimi.

 

Inimene on psüühhiline ja füüsiline olemisvorm. Me oleme 2 ühes mitte lihtsalt   Happnemis protsessidel põhinevad lihakehad. Läänemaailma kapitalistlik kord on suunanud kogu fookuse välisele objektiivsele füüsilisele eksistentsile unustades sisemaailma. 

idamaade fookus aga suunatud sisekaemusele unustades välise objektiivsuse kui nüüd vaadelda seda läbi radikaalse filtri. Mõlemad pooled on justkui jännis. Ühtedele pole iseennast millele toetuda tesitel aga pole “kodu” kuhu minna

Ida ja lääne õhtu ja hommikumaade ideoloogiad peaksid ühinema üheks suureks globaalseks süsteemiks et tekitad terviklikus nn psüühilise ja füüsilise vahel. See on jutskui pühaabielu maskuliinse ja feminiinse suhtes mis loob kolmanda olemisvormi e uhe elu mõtetest. 

 

Me seisame inimkonnana nii negatiivsete kui positiivsete suurte muutuste keerises.

Kõik sõltub MEIST endist missuguse tuleviku me endale loome nii individuaalses kui ka kollektiivses plaanis.

 

Antud momendil keskendume me olemasolevatele probleemidele

Minu arusaamise järgi eksisteerib 3 suurimat probleemi ning nad kõik on omavahel ühenduses

Klimaatiline soojenemine

Saastatus

Ekonoomilised/majanduslikud komplikatsioonid

 

Gaialuxi missioon on tekitada ühtne rahvaste kultus, liikumine, vendlus

Mille alustalaks on inimene kui looja ja vastutaja.

Kõik mis oli minevikus, kõik mis eksisteerib praegu ning kõikk mis hakkab tulevikus aset leidma on inimkonna kätetöö. Meie oleme loojad siin praegu ja kohe.

Päeva lõpuks soovima me kõik olla õnnelikud, terved ja tunda end hasti.

Tere kõigile! Lõpuks siis Gaialuxi projekt hooandjas üleval. Ma loodan, et üheskoos suudame midagi suurt ja võimast luua, mis puudutab meid kõiki nii intellektuaalselt, emotsionaalselt kui ka sõna otsese mõttes praktiliselt.

"Üks kõigi ja kõik ühe eest"

Stefan
 

https://gaialux.com/

 

Gaialux Zerowaste

 • 0%kogutud
 • 0€toetatud
 • 54 päeva veel

Veljo Tormise Virtuaalkeskus

 • 58%kogutud
 • 5770€toetatud
 • 29 päeva veel
Vaata kõiki aktiivseid projekte

 

4239424

euroga on projekte kokku toetatud

1265

projekti on edukalt hoogu saanud

128820

toetajat on andnud hoogu

Edukalt lõppenud projektid

Veebikaamera Nõmme Lumeparki!

 • 172%kogutud
 • 1119€toetatud
 • Toetatud01.01.2017

Hoovi Häng 2018

 • 123%kogutud
 • 614€toetatud
 • Toetatud24.05.2018

Frederik Küüts´i debüüt EP "Lights & Lies"

 • 122%kogutud
 • 1581€toetatud
 • Toetatud02.02.2016

Veljo Tormis 90 – Tartu lauluväljakul 07.08.2020

 • 101%kogutud
 • 4835€toetatud
 • Toetatud08.08.2020
Edukalt lõppenud

Meie koostööpartnerid