;

Koduvalla aabitsПользователь  Mai Pärt проект в категории Гражданская инициатива

Tere.

Minu nimi on Mai Pärt ja töötan Kehtna lasteaias Siller lasteaiaõpetajana. Olen koostanud Kehtna valla lapsele Koduvalla aabitsa. Mõte koostada "Koduvalla aabits", mis koondaks endas kultuurilisi- ja koduloolisi väärtusi, tekkis mõned aastad tagasi.

Kehtna vallas puudub lapselähedase käsitlusega koduloo õppematerjal, mis sobiks kasutamiseks lasteaedades, esimeses kooliastmes või oleks lihtsalt mõnus koduseks lugemisvaraks.

Elame ju suhteliselt kiires maailmas kus on niipalju valikuid ja võimalusi kuid pideva kiirustamise juures on oluline, et me ei unustaks oma lastele edasi anda seda kõige olulisemat: rahvuskultuuri, kodulugu, traditsioone, põlvkondade vahelist sidet.

Koolieelses eas on parim võimalus äratada lastes huvi kodupaiga ajaloo ja vaatamisväärsuste vastu, sest varases lapsepõlves kogetu ja omandatu jääb püsiva väärtusena kestma kogu eluks. Soovime oma koduvalda hoida jätkusuutliku ja turvalise kogukonnana, et meie lapsed sooviksisd tulevikus oma kodud siia rajada ja valla elu edasi viia.

Kehtna vald on rikka ajaloo-ja kultuuripärandiga vald, siin on mitmeksesine ja väärtuslik kultuuri-ja looduskeskkond. Sood, rabad, Kõnnumaa maastikukaitseala, kirikud, mõisad, koolid jne. See on meie koduvalla aeg ja lugu, mille üle saame uhked olla.

Aabitsasse on koondatud tervet valda puudutav informatsioon: aastatega kogutud lood, vanavanemate meenutused, pärimused, siit saab tervikliku ülevaate  suure valla kõigist piirkondadest. "Koduvalla aabitsa" valmimine ning kõigis valla lasteaedades ja koolides kasutusele võtmine toetab kogukonna tugevnemist koduvalla tundmaõppimise kaudu.

Lasteaias on see eelkõige abimaterjal õpetajale, kuid kahes vanemas vanuserühmas ja esimeses kooliastmes lapsele ka iseseisvaks avastamiseks ja lugemiseks.

Kogu teadmisteretk "Koduvalla aabitsas" toimub ühe väikese tüdruku Päikeriinu silmade läbi. Päikeriin on üks seiklushimuline, armas patsidega tüdruk, kes elab Kehtna vallas, Lelle alevikus armsas puumajas oma ema, isa ja kahe väikese vennaga. Päikeriin on sinu sõbraks ja kaaslaseks avastusretkel koduvalla paikadesse.

Aabitsa joonistuste autor on Sille Valinu.

Oleksin väga õnnelik kui teie, armsad sõbrad, "Koduvalla aabitsa" ilmumisele kaasa aitaksite.

Loodan hoogu saada 1000 euro või enam. Kogu projekti maksumus on 2675.95 eurot. Ülejäänud summa loodan saada teistest projektidest ja annetajatelt.

Aitäh!

  • 34 поддержавших
  • 1070€собрано от запланированных 1000€

Успешный проект

Проект был поддержан 12.Jun.2016

Related projects

Помогите Школе св. Иоанна Богослова обрести свой дом!

  • 19%собрано
  • 4856€поддержано
  • 52 дней осталось