;

Imiteerimiskonkurss "Noored Tähed 2017"Пользователь  NÕEL проект в категории Событие

Tere hea Hooandja!

NÕEL ehk Nõmme Õpilasesinduste Liit on noorteorganisatsioon, mis koondab endasse Nõmme koolide aktiivseimad õpilasesindajad. Koos 30 noorega korraldame iga-aastaselt erinevaid seminare, koolitus- ning meelelahutusüritusi. Aja jooksul on tuntuimaks neist saanud imiteerimiskonkurss "Noored Tähed". Üritust korraldab NÕEL juba 8 aastat järjest ning viimastel aastatel seda koos OM filmiStuudioga, mille liikmed on samuti koolinoored.

Ürituse ülesehitus on lihtne. Grupp noori valivad välja ühe või mitu muusikapala, mida jäljendada. Kava kokkupanekul võidakse lähtuda nii üksikust lauljast, bändist kui ka hoopis muusikavideost. Säravaimate ja parimate jäljendajate väljaselgitamiseks on üritusel kohapeal üldsusele tuntud oma ala professionaalidest koosnev žürii.
 


 

Kogu protsessi käigus saavad "Noortel Tähtedel" osalejad juurde palju lavakogemust ning kava kokkupanemisel õpivad väärtustama meeskonnatööd. Seda sama - meeskonnatöö oskust - õpivad juurde ka NÕELa noored otsides koos toetajaid, planeerides üritust ning suheldes erinevate inimestega.

Viimase 8 aasta jooksul on imiteerimiskonkursi mahus olnud suured muutused. Kui esimestel aastatel oli saalis ruumi küllaga ning lavale näitasid valgust vaid vähesed prožektorid, siis nüüdseks on sellest välja kasvanud suur kontsertõhtu täissaalile uhke valgus-show ja video-tööga. Kõike seda oleme saavutanud vaid tänu headele toetajatele. Just tänu Hooandjatele saavad osalejad kasutada oma kava rikastamiseks erinevaid lavaefekte. Kuna publikut soovib üritusele tulla rohkem kui saali mahub, toimub kogu üritusest ka otseülekanne meie kodulehel. Ka see saab teoks vaid tänu Sulle.

Siinkohal pöördumegi Sinu poole, kallis Hooandja! Anna noortele võimalus osaleda suurel imiteerimiskonkursil, mis annab suurepäraseid eneseteostusvõimalusi sadadele koolinoortele.

Imiteerimiskonkurss "Noored Tähed 2017" toimub 13. aprillil Tallinna Rahumäe Põhikoolis.

Lisainfot meie tegemistest saate: www.noel.ee

www.facebook.com/nomme.opilasesinduste.liit
www.facebook.com/OMfilmiStuudio