;

Rakvere Waldorfkooli kasvamine 9-klassiliseks kooliksПользователь  Rakvere Vabakooli Selts проект в категории Гражданская инициатива

Koolimajale uus katus – aita kaasa kooli kasvamisel!

Rakvere Vabakooli Seltsile kuuluv waldorfkool loodi 2011. aastal lastevanemate algatusena. Koolimajaks sai linna ajaloolisel Pikal tänaval paiknev palkmaja, mis piirneb hoovi poolt Rakvere Vallimäega. Ajalooline hõng loob õppimiseks erilise keskkonna.

Waldorfkoolid luuakse lapsevanemate algatusel. Meie kooli rajamine on nõudnud lisaks entusiasmile ja julgusele suurel hulgal tööd, aega ja raha. Tänaseks on meie kool 6-klassiline, kus õpib 55 last. Selleks, et koolimaja mahutaks üheksa klassitäit lapsi, alustame sel suvel koolimaja teise korruse väljaehitamisega. Projekti kõige suurem osa on katusevahetus, pärast mida algavad ehitustööd puuduolevate klassiruumide väljaehitamiseks. Ehitustööde läbiviimiseks on kogutud raha õppemaksust, toetustest ja annetustest.

Miks waldorfkool?

Waldorfpedagoogika aluseks on antroposoofia (kreeka k. antropos-inimene, sophia-tarkus), tõlkes tähendab see inimese terviklikku teadmist iseendast. Waldorfkoolide loojaks on austria-saksa teadlane Rudolf Steiner. Pedagoogika lähtekohaks on inimkäsitlus, mis vaatleb last tervikuna, teadvustades lapse arengut ja vajadusi, toetades kujunevat isiksust. Õpikeskkond soodustab koostööd, mida lapsed kogevad läbi õpetajate ja vanemate ühiste mõtte- ja talgutööde. Waldorfpedagoogika aitab areneval noorel näha maailmatervikut ja kasutada inimese sees olevat jõudu ja tahet.

Kogutud rahaga vahetame välja koolimaja katuse, mille abil saab kasvada meie koolimaja ja kool 9-klassiliseks kooliks. Oleme tänulikud iga kingitud summa eest!

Koolimaja renoveerimistööde ajakava

2017 aasta suvel vahetatakse välja koolimaja katus, paigaldatakse katuseaknad,  ehitatakse välja vintskapp.

2017/18 sügis-talvel uuendatakse kommunikatsioonid, valmivad kaks klassiruumi maja teisele korrusele.

2018 sügiseks lõpetatakse maja teise korruse ehitustööd, seatakse sisse neli klassiruumi. 

 
Arhitekt Oliver Alveri poolt kujundatud koolimaja projekt uue katuse, katuseakende ja vintskapiga.

Kingituste kättesaamise lepime kokku meili teel pärast Hooandja lõpukuupäeva kahe nädala jooksul. 

Kooli uksed on kõigile huvilistele avatud 10. juunil Rakvere Linna Päevadel. Tulge osa saama meie kooli töötubadest, muusikast ja kohvikust!

  • 89 поддержавших
  • 13370€собрано от запланированных 13300€

Успешный проект

Проект был поддержан 03.Jul.2017

Related projects

Группы поддержки ментального здоровья для ЛГБТК+ людей в Тарту

  • 106%собрано
  • 2125€поддержано
  • 25 дней осталось