;

Raamat “Muutus algab minust”Пользователь  Elise Salm проект в категории Печать

Meie oleme Noored Kooli (NK) programmi särasilmne meeskond. NK programm tegutseb laste ja noortega, võimaldades igale noorele Eestis väga hea hariduse, mis tagab talle võimalikult laiad valikud elus. Käesolevaks aastaks on NK Eesti haridusse juurde toonud üle 145 mitmekülgse taustaga motiveeritud ja tegusa inimese. NK osalejad ja vilistlased on jõudnud ligi 70-sse kooli üle Eesti ning toetanud enam kui 11 600 õpilase arengut.

Soovime välja anda raamatu „Muutus algab minust“, kuhu koondame kokku programmi Noored Kooli 10. lennu osalejate lood. Jagame kogemusi kahest aastast õpetajana töötamisest eri koolides üle Eesti. Igal Noored Kooli õpetajal on oma vaatenurk, iga õpetaja püüab kanda õpilaste häält. Vaadates läbi 22 pilgu, saame mitmetahulise pildi koolielust.
 


Noored Kooli 10. lennu osalejad

Tänased õpilased on Eesti tuleviku eestvedajad – nende lugude kaudu vaatame pealt meie tuleviku loomist. Raamatus arutleme selle üle, milline on ühe noore õpetaja mõju – koolile, klassile, õpilasele ning milline on omakorda õpilaste ja kooli mõju noortele õpetajatele. Kuidas saavad õpetajad kaasa aidata tuleviku kujundamisele, uskudes igasse õpilasse ning aidates kaasa, et iga Eesti laps, olenemata tema päritolust või majanduslikust olukorrast, saaks hea hariduse. Noorte õpetajatena tahame juhtida tähelepanu haridusvaldkonna rõõmudele ja muredele. Tähistame ja hindame seda, mida oleme juba saavutanud – haridusel on olnud väga oluline roll Eesti arengus viimase 100 aasta jooksul. Samal ajal võtame tõsiselt järgmiste kümnendite ootusi laste kasvatamisele ja õpetamisele. Raamat annab julguse ja kinnituse igale lugejale, et muutus algab igaühest meist ja igaühel on võimalus aidata kaasa parema Eesti kujundamisele. Meie suurim väärtus on haritud inimesed, kes usuvad iseendasse.

Meie raamat on kingitus 22 õpetaja 2300-le õpilasele ja kõigile inimestele Eestis. See on tunnustus kõigile õpetajatele, kes teevad oma tööd südamega. Raamatu väljaandmisest saadud tulu annetavad autorid uute ja õpilasi inspireerivate õpetajate kooli toomise heaks.

Selleks, et mälestustest ja kogemustest tulvil raamat välja anda, vajame Sinu abi. Kogutud tulu läheb raamatu väljaandmiskulude katmiseks. Suur tänu, et oled valmis panustama meie unistuse teostamisse! :)

  • 138 поддержавших
  • 2687€собрано от запланированных 2300€

Успешный проект

Проект был поддержан 09.Apr.2018

Related projects

Книга по истории развития футбола в Силламяэ: «С любовью к футболу»

  • 37%собрано
  • 1376€поддержано
  • 5 дней осталось