;

Raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas“Пользователь  Tiiu Tikkerber проект в категории Печать

Selle aasta 20. oktoobril tähistatakse hariduse andmise 155. aastapäeva Lehtse piirkonnas. Selleks tähtpäevaks on plaanis välja anda raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas.“ Vaatamata erinevatele ajaloo keerdkäikudele pidas Lehtse Kool vanas Pruuna mõisas vastu 98 aastat (alates 1919. aastast). Alates 1. septembrist 2017 jäi mõisahoone tühjaks ning kool jätkab oma tegevust Lehtse keskusehoones.
 


 

Lehtse hariduselust ei ole siiani välja antud ühtegi trükist. Raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas“ aastatel 1919 – 2017 koondab kokku ligi 100-aastase kooli elu ja ajaloo. See on suur ja oluline osa meie kogukonna ajaloost ja samas ka väike killukene Eesti Vabariigi ajaloost. See põhjaliku sisuga raamat on väärikas kingitus Eesti 100. sünnipäevaks.
 


 

Raamat käsitleb Lehtse kooli ajalugu asukohaga Pruuna mõisas erinevatel ajastutel - Eesti Vabariigi algusaastatel, okupatsiooniaegadel ja taasiseseisvunud Eestis. Uuritud on õpilaskonda, õpetajate, koolijuhatajate-direktorite elu ja tegevust. Lisatud on lõpetajate nimestikud aastakümnete kaupa. Kogutud on mälestusi veel elavate pärandikandjate käest (lõpetajad 1930-ndatel ja 1940-ndatel aastatel), kooli legende 20.saj algusest ja legendaarsete ning kauaaegsete õpetajate elulugusid, samuti materjale nimekate ja laiemalt tuntud lõpetanute edasise käekäigu kohta, endiste õpilaste mälestusi koolivälise tegevuse kohta 20.sajandil (sport, isetegevus, rahvatants, näitlemine ja etlemine, kooli üritused, aastapäevad, õpilasorganisatsioonid, laulupidudel osalemine), haridus- ja fotodokumente erinevatest aegadest. Uuritud on 21.saj kooli traditsioonide seost eelmiste aastakümnetega. Muuhulgas on kasutatud õpilaste kodu-uurimistöid.

Kogutud materjali põhjal valmib raamat, mille maht on 252 lehekülge. Tiraaž 500 eksemplari, millede vahel on CD-plaat 100 pildiga, mis raamatusse ei mahu. Raamatu „Lehtse Kool Pruuna mõisas“ koostaja on Katri Lehtsalu. Katri lõpetas Lehtse Kooli 1969.aastal, seejärel õppis Tapa I Keskkoolis ning 1980.aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal. Praegu töötab Katri Lehtsalu Tapa Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Fotomaterjali pani kokku Lehtse Kooli vilistlane Rene Viljat, kes töötab vabakutselise fotograafina.

Suur töö on tehtud, on jäänud veel raamat trükki anda. Selleks loodame Sinu abile, armas hooandja! Just Sina saad kaasa aidata, et sügisel oleks meil trükisoe kogumik valmis!