;

Tartu Tamme Kooli suurlavastus "Prints ja kerjus"Пользователь  Anti Kadajane проект в категории Образование

2019. aastal sai Tartu Tamme Kool 100-aastaseks. Kogu aasta jooksul toimub hulgaliselt sünnipäevaüritusi. Aasta lõpeb Mark Twaini teose põhjal loodud muusikali "Prints ja kerjus" lavaletoomisega. Stsenaariumi autor on Aapo Ilves, muusika autor Priit Pajusaar jt. Etendus on kohandatud Tamme koolile sobilikuks. Näidendit mängitakse nädal aega, 13.-17. aprillil 2020.a.

Lavastajad Tiina Tooding ja Kersti Loim omavad lavastusprojektide eestvedamisel ja läbiviimisel suurt kogemust. Lavastuses löövad kaasa kõik 1.-5. klasside õpilased. Kokku 575 õpilast, nendest 60 näitlejat, 195 lauljat, 320 tantsijat. Enamus õpilasi on kaasatud tantsukavade esitamisse. Laule laulavad Tamme Kooli muusikaklasside (2.c, 3.c, 4.c, 5.c, 6.c, 7.c, 8.c, 9.c) õpilased. Planeerime lavastust näidata kõigile oma kooli õpilastele, aga ka Tartu linna teiste põhikoolide õpilastele, kohaliku kogukonna inimestele ning kõigile huvilistele ja toetajatele. Meie saali mahub pealtvaatajateks 350 inimest.
 


 

Teatrielamus on garanteeritud kõigile vaatajatele ja toetajatele. Suurt tuge ootame kohalikult kogukonnalt, kel on võimalik lavastuse ja etenduse kaudu tunda end ühtsena ja seotuna kodupaiga kooliga, luua või värskendada sidemeid koolieluga ning saada infot koolis toimuvast ning tehtavast.
 


 


 

Projekti läbiviimiseks on loodud meeskond, kuhu kuuluvad muusikaõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, klassiõpetajad, klassijuhatajad, kunsti- ja tööõpetuseõpetajad, huvijuht, infotehnoloog.

Projekti erinevate osade eest vastutavad järgmised isikud:

 • Tiina Tooding – etenduse lubade ja stsenaariumi hankimine, stsenaariumi kohandamine sobilikuks, lavastus, tantsud, dekoratsioonid
 • Kersti Loim - stsenaarium, lavastus, ajaleht, dekoratsioonid
 • Merli Leemet - ajaleht, tantsud
 • Hiie Kroon, Kersti Aan - muusika
 • Piia Rand - kostüümid
 • Kadi Naha - dekoratsioonid
 • Urmas Buhvestov - tehniline teostus
 • Anti Kadajane - projektijuht

Kogu projekt nõuab ladusat koostööd, milleks meil on pikaajaline kogemus. "Printsi ja kerjuse" lavaletoomine suurendab oluliselt koolipere, kogukonna ja kõigi Tartu Tamme Kooli sõprade ühtsust.
 


 

Projekti läbiviival meeskonnal on sellelaadse ürituse korraldamisel palju kogemusi. "Prints ja kerjus" on meil juba 12. lavastus. Rohkem infot meie lavastuste kohta SIIT. Projektil on kooli juhtkonna igakülgne toetus ja tugi. Projekti tulemuslikku elluviimist ohustavad tegurid on seotud aga finantsilise poolega. Etenduse suurejoonelisuse tagavad kaunid dekoratsioonid ja kostüümid, vajame head valgus- ja helitehnikat. Kogu projekti finantseerimine käib ainult koolile paraku üle jõu. Eelnevad lavastused on olnud küllalt suurejoonelised ja kindlasti soovime sellist joont ka hoida. Vajame oma eesmärkide saavutamiseks kõigi sõprade toetust ja abi.
 

Related projects

Онлайн-школа Интернет-маркетинга

 • 6%собрано
 • 325€поддержано
 • 8 дней осталось