;

Eesti Eluteaduse Hoidja. Toimetajad Toomas Tiivel, Kalevi Kull, Andres KoppelПользователь  Andres Koppel проект в категории Печать

Raamatu "Eesti Eluteaduse Hoidja" väljaandmine

See on raamat, kus 24 Eesti loodusetundjat räägivad – ühel või teisel viisil – meie ühisest missioonist oma maa loodust tunda. Kõnelejad on valitud nelja aastakümne jooksul väikse rühma bioloogide poolt, usus ja lootuses, et nende kaudu on võimalik Eesti bioloogilisele kultuurile rohkem tähelepanu leida.

See rühm noori biolooge asutas 1984. aastal auhinna Eesti Eluteaduse Hoidja. Auhinnaks oli kunstnik Vive Tolli graafiline leht, millest on 25 nummerdatud tõmmist. Auhinna kohta pikemalt vt artiklit Eesti Looduses ning Vikipeedias.
 


 

Auhinna saajateks on olnud inimesed, kes on eesti bioloogiale ja (bioloogilisele) kultuurile andnud midagi väga olulist, teinud selle nimel palju enamat, kui nende ametialane isegi väga hea töö eeldanuks. Kokku on välja antud 25 auhinda (neist viimane ja ainus kollektiivne auhind anti Eesti Loodusuurijate Seltsile).

Raamatu eesmärgiks on võtta kokku selle tavatu, täiesti mitteinstitutsionaalse auhinna, mis ajapikku muutus väga prestiižikaks nii saajate kui laiema üldsuse silmis, lugu. Teiseks eesmärgiks on veidi tutvustada laureaatide tööd ning selle tähtsust Eestile. Eesti LUS on Eestile au toov pika ajalooga teadussselts.

Raamatu põhiosa moodustavad laureaatide tööd tutvustavad lühiartiklid. Enamus neist on spetsiaalselt raamatu tarvis kirjutatud artiklid, praeguseks lahkunud laureaatide iseloomustamiseks kasutatakse nende varem avaldatud kirjutisi. Kõikide laureaatide artikleid illustreeruvad fotod. Põhiliselt ei ole käesolev raamat siiski mitte auhinnast, mille nime ta kannab, vaid Eesti bioloogia ülesehitamisest, Eestimaa eluslooduse tundmise üleskasvamisest, meie eluteaduse hoidmisest. Eesti ökosüsteemi tundmine on päris suurel määral nende inimeste mälus ja kaasosas, kes Eesti Eluteaduse Hoidjaga seotud. Siin saavad sõna kaks tosinat Eesti eluteaduse hoidjat.

Sissejuhatavas artiklis arutletakse bioloogilise kultuuri tähtsuse üle laiemalt ning järelsõnas tutvustatakse auhinna EEH saamise lugu.

Raamatu orienteeruv maht on 150-200 lk, formaat 21x21 cm, kavandatav trükiarv 300. Raamat tuleb pehmekaaneline, must-valges trükis, kaas värviline.

Taotletav toetus on mõeldud raamatu küljenduseks-kujundamiseks ning trükkimiseks.