;

Eesti keele e-­kursused välismaal elavatele eesti lasteleПользователь  Helja Kirber проект в категории Образование

Eestikeelse Hariduse Selts soovib korraldada Eesti riiklikul õppekaval põhinevaid eesti keele ja kirjanduse e­-kursusi põhikooliealistele välismaal elavatele eesti lastele.

Möödunud õppeaastal viisime läbi 9. klassi kursuse, millel osales õpilasi 6 riigist. Kursus sai teoks tänu haridusministeeriumile ja Eesti Instituudi rahvuskaaslaste programmile.

Järgmisel õppeaastal soovime lisaks 9. klassi e-­kursusele korraldada eesti keele ja kirjanduse kursused ka 7. ja 8. klassi õpilastele. 9. klassi kursuse viime läbi rahvuskaaslaste programmi abirahaga, Hooandja abil soovime teoks teha 7. ja 8. klassi kursused.

Väljaspool Eestit elavate eesti laste hulk on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Nagu uuringud on kinnitanud, aitab tugev ja hea emakeele oskus lapsel võõrkeelses keskkonnas paremini hakkama saada. Üks osa välismaal elavatest lastest soovib Eestisse tagasi pöörduda juba gümnaasiumisse, üks osa soovib tulla kõrgkooli. Aga isegi kui Eestisse tagasitulemise plaane ei ole, annab eesti keele oskus lisaväärtust näiteks tulevases tööelus. Mis kõige tähtsam, emakeel on tunnete ja mõtlemise keel. Teiste inimestega suhtlemine ja uute teadmiste omandamine on lihtsam neil, kes oskavad hästi emakeelt.

Idee hakata e­-kursusi läbi viima sai hoogu mitmelt poolt. Suureks eeskujuks on meile Soomes aastakümneid tegutsev põhikoolikursusi pakkuv kaugõppekool Kulkuri (http://www.peda.net/veraja/kulkuri/english), samuti on olnud toeks kogemused, mida kakskeelne laps ja tema ema said siis, kui nad Eestis elasid ja laps Soome kooli kursustel õppis. Kõige olulisemaks põhjuseks on soov aidata väljaspool Eestit elavate eesti laste keeleoskust säilitada ja arendada.

Ühe kursusel osalenud lapse ema kirjutas, et lapsed said eesti keele kasutamises täiesti uue kindlustunde. Seni oli loomulik, et nad oskasid eesti keelt, rääkisid seda emaga, skaibi kaudu vanaema­vanaisaga, Eestis olles kõigiga, aga kursusel oli eesti keeles mõtlemist nii palju, et enam nad peaaegu ei otsi rääkides eesti sõnu ega asenda neid muukeelsetega.

Hea Hooandja! Aita kaasa sellele, et väljaspool Eestit elavatel 13­ -15­aastastel lastel oleksvõimalus õppida eesti keelt ja kirjandust e-­kursustel!

Helja Kirber, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eestikeelse Hariduse Seltsi juhatuse esimees

Pikemalt on e-­kursusest ja EHSi plaanidest juttu Koolielu artiklis „Eesti keele e-­kursus riigipiire ei tunne“ ja Eesti Päevalehe artiklis „Soome eesti keele õpetajad loovad veebi e­põhikooli“ .

  • 76 поддержавших
  • 2156€собрано от запланированных 2000€

Успешный проект

Проект был поддержан 17.Aug.2014

Related projects

У робототехники Эстонии - светлое будущее!

  • 54%собрано
  • 980€поддержано
  • 15 дней осталось