;

Kalamaja Päevad 2016Пользователь  Kalamaja Päevad 2016 проект в категории Событие

21.-22. mail 2016 toimub kaheksandat aastat järjest asumifestival Kalamaja päevad. Sündmus on kujunenud klubilisest ettevõtmisest iga-aastaseks oodatud suurürituseks, mis pakub kõigile Kalamaja elanikele, kuid ka külalistele, sõltumata vanusest, haridusest ja soost midagi huvitavat ja haaravat. Festival kaasab piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja seltse ning kõnetab kui mitte kõiki, siis suuremat osa Kalamaja elanikest. Tegemist on Kalamaja elanike omaalgatusliku ettevõtmisega, mida koordineerib asumiselts MTÜ Telliskivi Selts, kuid mis hõlmab arvukalt vabatahtlikke üle kogu linna. 
 
Projekti peaeesmärk on Kalamaja elanikes kogukonnatunde suurendamine. Soovime ühendada piirkonna elanikke ja ettevõtteid, tugevdades seeläbi piirkonna identiteeti ja ühtekuuluvust ning turvalisust. Kalamaja miljööd ning inimesi, kes selle tunde loovad, soovimegi läbi Kalamaja Päevade väärtustada.
 
Lisaks on Kalamaja Päevade üks põhieesmärke olnud tutvustada piirkonnas tegutsevaid asutusi, klubisid, kultuurikantse – et kohalik inimene oskaks oma vaba aja veetmiseks või vajalike teenuste saamiseks leida võimalused ka näiteks kõrvaltänavast. Seetõttu pakume kohalikele ettevõtetele, seltsidele, huviringidele võimalust end läbi Kalamaja Päevade tutvustada ja seda läbi kogu programmi – nii pealaval kui laadal, nii kohvikutealal kui töötubades. 
 
21. mai sündmuste keskmeks on festivali peaala, mis koosneb laadast, kohvikutealast, töötubade hoovist, lastealast ja pealavast ning paikneb Vana-Kalamaja tänaval Kotzebue ja Niine tänava vahelisel alal. Seal peame maha ka juba traditsioonilise ühise piduliku õhtusöömaaja – paneme mööda tänavat kulgema pika valge linaga laua, kuhu on kaasa võetud söögi- ja joogipoolisega oodatud moona jagama kogu Kalamaja rahvas ning külalised mujalt. Peale õhtusööki ootame kogu linnarahvast osa saama peost Punases Majas koos väga ägedate esinejatega.
 
Pühapäeval, 22. mail laieneb festival üle terve Kalamaja – avanevad asumi hoovid erinevate kohvikutega. Ootame külalisi kaardi abil mööda Kalamaja kolama ning seni suletud hoove avastama. Kalamaja kalmistupargis toimub festivali lõpetuseks enneolematu muusikaline etteaste.
 
Meie soov ja eesmärk on pakkuda Kalamaja Päevade programmis enamik üritusi tasuta, et anda võimalus igaühel osaleda oma kodupiirkonna suursündmusel. Kalamaja Päevad ei ole isemajandav ettevõtmine, vaid toimib eelkõige tänu toetustele ja annetustele.
 
Tänavuse festivali eelarve koosneb vajaliku inventari ja tehnika rendist nii pealava kontsertide kui laada korraldamiseks. Selles on esinejate honorarid, õhtuse suure järelpeo korraldus, infotrükiste tootmise, dekoratsioonid ning liikluse sulgemisega seotud kulud.
 
Kui saame eelarvest hetkel puudujääva summa Hooandja abil kokku, oleksime võimelised pakkuma festivali külastajatele tõeliselt mitmekülgset kultuuriprogrammi ja toredat kvaliteetaega tervele perele!
 
 
Lisainfo Kalamaja päevade koht on leitav meie Facebooki lehel facebook.com/events/224473194598941 ja kodulehel kalamajapaevad.ee.
 
Suur tänu!