;

Kogu Me LuguПользователь  Sihtasutus Unitas проект в категории 

Igaühel meist on oma lugu ja oma roll teiste lugudes. Kõik me oleme kellegi lapsed ja mingi piirkonna elanikud, kõik me pärime oma kultuuri, kodukoha ja perekonna pärandi. Eesti lugu, kogu me lugu, moodustub erinevate Eesti inimeste lugudest.
 
Need lood ei edasta minevikust täielikku pilti, vaid annavad seda edasi läbi rääkija objektiivi, mis võib olla vägagi erinev meie enda omast. Neid lugusid kuulates kogeme maailma teistsugusel, vahest harjumatul viisil. Pealtnäha olemegi erinevad, kordumatud. See, mis aga peitub igas inimeses sügaval sisimas, on meil ühine.

 

Kogu Me Lugu on algatus koguda, uurida ja jagada Eesti perede lugusid. Algatuse raames kogutakse, talletatakse ja levitatakse Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tulemusena Eestisse sattunud inimeste ning nende järeltulijate mälestusi ja elulugusid.
 
Kogu Me Lugu algatuse käivitas Sihtasutus Unitas 2013. aasta 14. juunil, juuniküüditamise mälestuspäeval. Algatuse ainulaadsus seisneb Eesti suulise ajaloo audiovisuaalses jutustamises: lood salvestatakse videointervjuude ja lühikeste videolugudena, mis tõlgitakse erinevatesse keeltesse ning mida kasutatakse hariduslikel eesmärkidel.
 
Iga lugu on omapärane, samas osa suuremast loost. Iga lugu on Eesti lugu ja ühtlasi kogu inimkonna lugu.

2015. aasta juunis viisime Hooandja vahendusel läbi toetuste kogumise kampaania. Selle tulemusena kogusime edukalt pisut üle 7000€ Kogu Me Lugu internetipõhise õppeplatvormi arendamiseks, kus Kogu Me Lugu videolood on koos täiendavate materjalidega kättesaadavad ja targalt kasutatavad.

Vaata: www.kogumelugu.ee

Täname südamest kõiki toetajaid!

  • 51 supporters
  • 7026.80€собрано от запланированных 7000€

Успешный проект

Проект был поддержан 22.Jun.2015