;

Gehl ja Svarre raamatu "Kuidas uurida elu avalikus ruumis" kirjastamine eesti keelesПользователь  Yoko Alender проект в категории Печать

Vaata kampaania eelmist videot SIIT.


Koos heade hooandjate ja partneritega olen välja andnud linnaruumi raamatud "Linnad inimestele" ja "Pehme linn". Huvi ruumiloome kultuuri vastu on Eestis olemas, hoolime üha enam end ümbritsevast keskkonnast. Püüan anda oma panuse, et inimväärse keskkonna maailma põhiteosed eesti keeles lugejateni tuua. Olen väga rahul ka tõlkija Katrin Kivimaa ja toimetaja Anti Saare töö kvaliteediga, ka erialaterminoloogia arengu jaoks on eestikeelsete baasteoste olemasolu oluline.
 


 

Raamatus tutvustatakse avalikus ruumis kulgeva elu uurimise praktilisi töövahendeid, mida Jan Gehli arhitektuuribüroos on aastakümneid edukalt kasutatud. Samuti annab raamat hea ülevaate avaliku elu uuringute ajaloost ja kujunemisest. Teos on omamoodi jätkuks Eestis 2015/2017 ilmunud Jan Gehli raamatule "Linnad inimestele", mille ilmumise järel soovitas autor Eesti lugejateni järgmiseks tuua just selle praktilise ja laialt kasutatava teose. Arvan, et Eesti ruumiloome kultuur on arenguhüppe lävel ning see teos on kindlasti silmiavav ja huvitav nii ruumi tellijatele, kasutajatele kui ka loojatele.
 


 

Raamat on praktiline ja kasutatav ruumiloojatele kõige laiemas tähenduses: nii arhitektidele, planeerijatele, omavalitsuste ametnikele, arendajatele kui ruumihuvilistele. Teeme kõik oma elus iga päev olulisi otsuseid, mis mõjutavad ja on ruumi poolt mõjutatud – elukohavalik, liikumisviisi valik, kui palju oleme vabas õhus, kus, millal jne. Neist otsustest sõltub meie vaimne ja füüsiline tervis, laiemas skaalas linna, riigi ja regiooni konkurentsivõime, samuti see, kas valikud aitavad mahutada inimkonna tegevust planeedi taluvuspiiridesse, või vastupidi.

Mida teadlikumad oleme, seda paremaid otsuseid teha saame. Kui ka Sind huvitab linnaruum ja linnaelu – anna hoogu, teeme koos paremat ruumi, toome elu tagasi tänavatele.
 


 

Raamat ilmub novembri lõpus, mil loodetavasti saab Eestit külastada ka üks autoritest ja head hooandjad saavad kutse loengusse. Raamatud saan toimetada Sinuni kohtudes või Sinu poolt valitud pakiautomaati. Raamatu tõlkimist toetas Kultuurkapital, hooandjate panus aitab katta trükikulusid ja autori kutsumist Eestisse.

Suur aitäh!

Yoko Alender, arhitekt, poliitik, kirjastaja
 


 

"Avaliku ruumi temaatika kuulub rahvusliku ja rahvusvahelise poliitika töölauale, sest siin kohtame, tajume ja ehk ka lahendame meie aja suuri väljakutseid: füüsiline ja vaimne tervis, kasvav sotsiaalne kihistumine, kliimakriis, muutuvad kaubandusmustrid, liikuvuse ja ligipääsetavuse vajadus. "Kuidas uurida elu avalikus ruumis" pakub võimalusi neid väljakutseid mõista ja viise, kuidas lahendusi ellu viia."

David Sim, arhitekt (Softer), raamatu "Pehme linn" autor
 

"Ruum määrab otseselt, kuidas me käitume nii üksteise kui ümbritseva keskkonnaga. Jan Gehl näitab selgelt, kuidas ruumi mõju uurida ja õppetunde muutustesse rakendada. See raamat on endiselt kaasaegne tüvitekst!"

Tõnis Arjus, endine Tartu linnaarhitekt, Valitsuse Kliimakomisjoni juht
 

"Linnad pole probleem vaid lahendus — vaja on need lihtsalt inimestele teha, elama panna. Linn ei ole ennekõike majad, vaid ruum nende vahel. Ja see ruum ei ole läbi tuiskamiseks, vaid eeskätt paigal viibimiseks. Dokumentaalfotograafina olen aastaid linnade elu uurinud. See raamat annab selleks vaimustava uue konteksti, tööriistad ja inspiratsiooni nii mulle kui tegelikult igale linnaelanikule."

Tõnu Runnel, fotograaf ja kirjamees
 

"Igas linnas on inimesed natuke omamoodi, aga suures plaanis on ootused heale avalikule linnaruumile samad. Seega saavad ka uurimismeetodid olla universaalsed. Lihtsamalt kui selles raamatus neid reegleid ja linnaelu uurimise meetodeid kirja panna ei saagi. Tuleb võtta see õpik ja hakata peatükkhaaval minema — siin käiakse läbi kõik linnaelu korraldamise ja korrastamise etapid ja leitakse vaatenurgad, millega igaüks meist saab suhestuda, sõltumata ametist või maailmanägemise viisist. Kõigiga arvestav, samas eranditult kõige haavatavamast grupist lähtuv avalik ruum on ju kasulik meile kõigile."

Karin Bachmann, maastikuarhitekt (Kino)

  • 134 поддержавших
  • 5396.11€собрано от запланированных 4007€

Успешный проект

Проект был поддержан 20.Nov.2023