;

"Metsapõues"Пользователь  Juta Hiiop проект в категории Печать

Minu nimi on Juta Hiiop. Lõpetasin Rakvere Pedagoogikakooli 1975 aastal ning kuni tänaseni tegelen koolieelsete laste õpetamisega. 

Viimased kaheksateist aastat olen kirjutanud lastele luuletusi ja laule selleks, et lastele õpitegevust huvitavamaks muuta. Olen oma töös märganud, et riimid aitavad lastel õpitut paremini meelde jätta. Luuletustes on edastatavad teadmised lühidalt kokku võetud ja lapsed ei tüdine kuulamast. Üha enam on lasteaedades lapsi, kes ei suuda oma tähelepanu pikemaajaliselt koondada, seepärast on läbi luuletuste ja laulude õpetamine väga teretulnud.
 


 

Varem olen õppematerjalina välja andnud käelise tegevuse arendamiseks Ilo kirjastuse kaudu raamatu "Voolimine ja lõikamine", minu luuletusi on avaldatud ajakirjas "Hea Laps", kogumikes "Sõnaga näkku 2", "Pärnu kirjarahva antoloogias" ja Pärnu luuleklubi kogumikus "Luuletaeva lambike". 2017. aastal ilmus luulekogumik "Aega tiksuvad jalad". Luuletusi on viisistanud Jüri Krustok, Juhan Trump ja Andres Lemba. "Minu juurte lugu" tuli helilooja Andres Lemba poolt viisistatuna esitusele noorte laulupeol poistekooride esituses 2017. aastal.

Nüüd soovin Hooandja kaudu saadud toetuste kaasabil välja anda õpetlikku loomaluuletuste raamatut "Metsapõues". Raamatusse on koondatud kuusteist loomaluuletust ja luuletus "Metsapõues", kus kutsun loodusesse ja loomadesse lugupidavalt suhtuma. Metsa minnes oleme külalised ja peame nii ka käituma.
 


 

Raamatusse on pildid joonistanud Merit Adalova. Küljendamise ja kujundamisega tegeleb Katrin Meemaa. Soovitusi loomade elu käsitluse osas jagas Kadri Kilusk Pärnu Pernova Loodusmajast ning toimetajaks on Viiu Männik.
 

Raamatu eesmärgid:

 1. Eesti metsades elavate loomade tutvustamine ja lapses huvi äratamine ümbritseva looduse vastu
 2. Laps saab teadmisi loomade välimusest, eluviisist, toitumisest ja kasulikkusest
 3. Aitab õpitegevust huvitavaks ja informatiivseks muuta
 4. Riimid aitavad kuuldut kergemini meelde jätta
 5. Tõetruud ja ilmekad illustratsioonid aitavad koondada lapse kergesti hajuvat tähelepanuvõimet ning on visuaalseks kinnituseks kuuldu kohta
 6. Luuletuste esitamise käigus saab laps aktiivselt kaasa mõelda, ära arvata, millise loomaga on tegemist. Eduelamus häälestab lapsi positiivselt ees-seisvaks aruteluks, vaatlemiseks ja uurimiseks
 7. Laps saab teada, kuidas antud looma rahvasuus nimetatakse ning milliseid iseloomuomadusi antud looma abil rahvajuttudes väljendatakse
 8. Luuletustes on kasutatud mitmekülgset sõnavara, sünonüüme, mis rikastab laste sõnavara
 9. Riimuvate sõnade leidmine on eeltööks värsiõpetuses
 10. Trükitähtedes tekstid võimaldavad lastel iseseisvalt lugemisoskust harjutada
 11. Erinevates asendites pildid loomadest on abiks nii lastele kui täiskasvanutele kujutava tegevuse tundides 

SIHTGRUPID ja KASUSAAJAD

 • Lasteaiaõpetajad
 • Algklasside õpetajad
 • Logopeedid
 • Lapsevanemad
 • Lapsed
 • Loodus

Hooandja kaudu saadud toetuste eest soovin tasuda trükikulud, küljenduse ja kujunduse. Puudujäävad kulud tasun ise. Raamat peaks ilmuma novembris.

Kingitused raamatute näol saadan hooandjatele postiga, helifailid ja pildid interneti teel.


 • 77 поддержавших
 • 1942€собрано от запланированных 1800€

Успешный проект

Проект был поддержан 04.Oct.2021