;

Montessori lasteaiarühma avamineПользователь  Eesti Montessori Ühing проект в категории Гражданская инициатива

2018. aasta kevadel tuli kokku mõnikümmend lapsevanemat, kes panid üheskoos aluse Eesti Montessori Ühingule. Usume siiralt, et Montessori pedagoogika sobib igale lapsele ning loomulikku arengut soosiv haridusruum võiks olla kättesaadav juba alates lasteaiast.

Mis teeb Montessori lasteaiarühma eriliseks?

Montessori rühmaruum on ettevalmistatud keskkond, kus kõik õppevahendid on lapsele vabalt kättesaadavad ning seatud riiulitele tema arengut toetavalt. Täiskasvanud kohtlevad last austusega, andes talle tegutsemiseks aega ning toetades tema iseseisvust. Juhendaja laskub lapse kõrgusele ning vestleb temaga kui võrdsega. Iga laps on oma arengus eri kohas, igaühel esil omad huvid. Juhendaja arvestab seda ning esitleb õppevahendeid igale lapsele individuaalselt vastavalt tema hetkevajadusele. Laps kasutab oma tegevustes päris asju (näiteks kannud ja muud nõud), ka see, kui mingi ese tegevuse käigus katki läheb, on lapsele hindamatu õppimiskogemus. Kõik õppevahendid on avatud riiulitel lastele kättesaadavad ja õppimine on kogemuslik - Montessori järgi on käsi meele tööriist ja õppimine toimub läbi käelise tegevuse ning füüsilise tunnetuse. Vaba liikumise võimaldamine on Montessori keskkonnas samuti väga tähtis. Montessori rühmad on alati liitrühmad, kus suuremad lapsed õpetavad väiksemaid ning igaüks saab vastavalt oma võimetele rühma heakorda panustada.
 


Lasteaiarühm Soomes Auringonsäde lasteaias


Pedagoogikast saad pikemalt lugeda veebilehel montessorieesti.ee.

Montessori lasteaiarühm ei saa toimida ilma pädeva juhendajata. Ühingu esimese tiheda tegevusaasta jooksul olemegi jõudnud tõdemuseni, et kõige suuremaks väljakutseks on Montessori õpetajate väljaõppe toetamine, sest koolitus on kulukas ja toimub välismaal. Siiski on esimesed õpetajad koolitusele suundunud ning plaanime 2019. a Tallinnas ja 2020. a sügisel Tartus ja Harjumaal esimesed eestikeelsed Montessori lasteaiarühmad avada.
 


 

Kes on Montessori juhendaja ja kuidas selleks saada?

Montessori juhendaja kingib lastele võimaluse tegutseda üksteist austavas õpiruumis, ta juhendab õpilasi individuaalselt ning nende huvidest lähtuvalt. Oskuslik Montessori juhendaja loob oma rühmaruumis just sellise õhkkonna, et laste sisemine motivatsioon avastada, uurida ja katsetada maailma avastamisel säilib.

Juhendajaks saamiseks tuleb läbida koolituskursus (nt vanusegrupile 3–6), mis tähendab ühe akadeemilise aasta jagu kontaktõpet. Kursused koosnevad Montessori pedagoogika teooriat, lapse arengut, keskkonna ettevalmistamist ja õppeaineid süvitsi käsitlevatest loengutest, seminaridest ja vahendite esitlustest. Iga koolituskursus hõlmab ka lapsevaatluspraktikat ja õpetamispraktikat lasteasutuses. Kursuse käigus koostatakse isiklikud albumid, milles kirjeldatakse ainete kaupa iga vahendi eesmärki, kasutamist ja esitlust. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse referaate. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõuded, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.

Kogu koolituskursuse sisu ja eesmärgi võtab kokku Maria Montessori poolt öeldu: "[Õpetaja] peab andma oma õpetuse, istutama seemne ja seejärel kaduma; ta jälgib ja ootab, kuid ei sekku." Koolituskursus annab selleks teadmised ja oskused.
 


 

Kuhu sinu toetus läheb?

Meil on hea meel, et huvi Montessori pedagoogika vastu ainult kasvab, seda nii Eestis kui ka maailmas üldiselt, ning meiega võtavad ühendust inimesed, kes tahaksid juhendajana anda oma panuse laste haridusteel. Nad vajavad oma õpingute alustamisel meie abi.

Sinu antud toetus läheb Eesti Montessori Ühingu fondi, mis aitab katta osaliselt kahe õppija koolituskulud. Meie toetusfondi tingimustega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Samuti soovime projekti raames toetada avatavate Montessori lasteaiarühmade sisustamist õppevahenditega, mis on üks oluline osa sobiva keskkonna loomisel. Selline ilus ja terviklik rühmaruum võimaldab tõsta Eestis korraldatavate koolituste kvaliteeti ning on eelduseks, et siia võiks tuua lähiaastatel ka rahvusvaheliselt tunnustatud AMI Montessori juhendaja koolituse.

Kui täna ütleme, et kõige otsesem mõju on näha lasteaiarühmade avamisel, siis tegelikult veel rohkem ootame mõju avaldumist kaudsemalt. Autentset meetodit õppinud juhendajad on eelduseks, et Eestis saaks tekkida tugev ja ühtne Montessori kogukond – see on suurepärane võimalus pakkuda lapsevanematele ja teistele huvilistele tulevikus eestikeelseid loenguid, vestlusõhtuid ja blogipostitusi, mille sisu on kvaliteetne ja usaldusväärne. Oleme väga lähedal esimeste eestikeelsete Montessori-raamatute ilmumisele. Väljaõppinud Montessori juhendajatega koostöös on Eesti ettevõtjatel valminud esimesed tooted, mille abil on võimalik lapse keskkonda kujundada ja  iseseisvust toetada nii kodus kui ka lasteaiarühmas. Mõned neist leiad ka projekti auhinnakotist: esindatud on valik firmadelt Momm Lastetarbed, Koiku, Karloova ja Kes Keda Kasvatab.

Hooandjatele pakume tänutäheks võimalusi, mis aitavad Montessori meetodiga paremini tuttavaks saada või siis juba sügavuti minna. Veebikoolitused on hea võimalus koolitada ennast just sobival ajal ja sobivas kohas. Valida saab praktilise võimaluse ise Montessori õppevahendeid valmistada, et neid koduses keskkonnas kasutada, samuti pakume auhinnana osalemist kolmetunnisel töötsüklil Montessori rühmaruumis üksi, koos lapsega või koos perega. Mõned auhinnad on saadaval eksklusiivselt ainult hooandjatele!

  • 385 поддержавших
  • 11802€собрано от запланированных 10600€

Успешный проект

Проект был поддержан 29.Oct.2019

Related projects

Группы поддержки ментального здоровья для ЛГБТК+ людей в Тарту

  • 106%собрано
  • 2125€поддержано
  • 25 дней осталось