;

Salliv koolПользователь  Eleri Pilliroog проект в категории Образование

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) koostöös Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatriga soovib projektiga “Salliv Kool” käivitada 2016. aasta märtsis üle-eestilise kampaania. Projekti eesmärgiks on tõstatada taas koolikiusamise temaatika, keskendudes mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele. Soovime teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal.
 
Projekti idee kujunes välja tänu meie ümber toimuvatele sündmustele. Eesti Õpilasesinduste Liit, mis on avalikes huvides tegutsev ühing, ühendab oma liikmete läbi nii Eesti üld-, kutse- kui ka erihariduskoolide õpilaskondi. Esindades oma tegevuse läbi ligikaudu 90 000 õpilast on meie jaoks nende heaolu vägagi oluline. „Salliv kool“ ei jääks vaid ühekordseks kampaaniaks.  Projekti elluviimine mõjutaks noori ka mitmetel järgnevatel aastatel.
 
Plaanime teha sotsiaalseid eksperimente „Kas julged vahele astuda?“, mis on suunatud koolinoortele ja mille eesmärgiks on teha eeltööd üle-eestilise sallivuspäeva materjalide koostamisele.  Sallivuspäev on terve projekti kulminatsioon ning selle raames toimuvad igas maakonnas foorumlauad. Selleks ajaks avaldame me ka veebikeskkonna, kuhu on koondatud  erinevad materjalid, kiusatavate kogemused ja töölehed, mida saaksid ka õpetajad kasutada inimeseõpetuse või klassijuhataja tundides. Veebilehte on edaspidi võimalik kasutada ka noorsootöötajatel, et  suunata noori iseseisvale infootsingule. Veebileheküljel toimiks noorelt-noorele süsteem, et kujundada see võimalikult atraktiivsena. Sallivuspäeva jaoks oleme välja töötanud foorumlauad, kus igal õpilasel on vabadus rääkida oma mõtetest ning aktiivse aruteluga püüame selgitada eri inimeste maailmapildi ja selle abil tõsta sallivust Eesti haridussüsteemis.
 
Veidi interaktiivsema moodusena kasutame foorumteatrit, mille eesmärk on elustada igapäevased koolikiusamise juhtumid ning anda just publikule võimalus leida lahend. Foorumteatrite läbi viimisega on meie eesmärk ka saada maksimaalselt kajastust sotsiaalmeedias, mida hõlbustab kogu projekti vältel leviv hashtag (#MaPolePoksikott). Foorumlaudasid ning -teatrit viime läbi vähemalt igas maakonnas ja koostöös EÕEL-i liikmetega püüame jõuda võimalikult laia kontingendini. Loetletud tegevuste käigus tahame luua salliva keskkonna igale koolilapsele ja õpetada õpilasi aktsepteerima maailmavaateid, mis nende enda omadest erinevad.
 
Projekti edukus sõltub just Teist, kallid hooandjad!