;

Uued ja turvalised masinad Virtsu Kooli tööõpetuseklassi!Пользователь  Stanislav Nemeržitski проект в категории Гражданская инициатива

Kaks aastat on Virtsu Kooli tublid kaheksandikud näidanud, et omaalgatuslikult ja hoogu andvate heade inimeste abil on võimalik päris palju ära teha. 2017.a kogusime raha uue digiklaveri jaoks, eelmisel aastal saime Hooandja abil valmis välijõusaali. Noortele tohutult hea kogemus ja eduelamus, kogukonnale – nii keha kui vaimu paitav keskkond olemas.

Ega selle aasta kaheksandikud kehvemad pole! Uurisid lastelt ja õpetajatelt, millega nemad saaksid kogukonda panustada ja leidsid. Nimelt meie kooli tööõpetuse- ja tehnoloogiaklassi sisustus, täpsemalt töömasinad, millest osa on lausa 1990ndatest pärit, vajavad kas väljavahetamist või täiendust. Miks just selline projekt – sest paljude noorte jaoks on kooli tööõpetuse tund üks harukordseid võimalusi teha midagi oma kätega, kas siis enda, oma pere, kodu või kooli jaoks!

Oleme väike, kuid südikas kool, kus nii lapsed kui täiskasvanud on õppinud võitlema paremate õpitingimuste nimel. Omal jõul oleme saanud ligi 200 eurot, kas heategevuslaatadelt või annetustelt, ent seda on paraku vähe – et noorte algatust ellu viia, oleks vaja veel 2500 eur. Seepärast võtsid noored punti ja tegid projekti valmis: kaardistasid vajadusi, mõtlesid välja ja filmisid videoklipi projekti tutvustamiseks, lõid kokku eelarve ja mõtlesid välja auhindu.

Siin on meie ettevõtlike noorte palve:

Me oleme Virtsu Kooli õpilased ja tahame anda oma panuse kooliperele, koolile ja kogukonnale. Soovime arendada poiste tööõpetuse klassi, sellepärast tegimegi projekti, et muretseda kaasaegsemaid ja töökindlamaid tööriistu, mis ei läheks niipea katki. Nendega loome uue, turvalisema ning parema töökeskkonna kõigile, kes soovivad omal käel midagi teha. Uute masinatega saab teha selliseid töid, mida varem ei olnud võimalik, näiteks nurkade saagimine (masinat ei ole ning  oleme kasutanud tavalist käsisaagi, aga tulemus ei ole rahuldav). Tänu uutele masinatele saaksid õpilased lahti motivatsioonipuudusest, kuna saavad teha korralikke, täpseid töid ohutult. Tööriistu ja klassi võiksid kasutada nii õpilased kui täiskasvanud  meie kandist ‒ kõik kellel vaja.

Me valisime Hooandja keskkonna sellepärast, et varasem kogemus on olnud positiivne. Seepärast palume, et annaksite oma panuse õpilaste parema ja turvalisema töökeskkonna loomiseks.