;

Vaikuse Rännakud CDПользователь  Vaikuse Sõbrad проект в категории Питание

Projekti kaasamõtlejateks ja nõuandjateks on Fred Jüssi ja Veljo Runnel, projekti toetavad ka Kultuurkapital ja Siseministeerium.
 
Oleme Vaikuse Sõbrad - Urmas Nagel, Kristel Põder, Margus Kirja, Tauno Kibur ja Mart Johanson – kogukond, kellele vaikus on oluline, kõnekas, lausa eluvajalik. Meie südameasjaks on seepärast saanud vaikusekultuuri tutvustamine ja viljelemine Maarjamaal. Teeme seda eeskätt läbi retriitide ehk süvide – oleme ju kõik retriidijuhendajad, igaüks omal kombel meisterlikkuse poole küpsemas. Kui muid ameteid ja rolle elus mainida, siis Mart on muusik ja Jõelähtme koguduse juhatuse esimees, Urmas, Margus ja Tauno aga luteri kirikuõpetajad, Kristel uurib TÜ doktorandina retriidikogemusi.
 
Meie CD-plaat „Vaikuse rännakud“ on kogu vaikusekultuurist lähtuvaid vaimseid harjutusi (tähelepanu-, keskendumis- ja lõõgastumisharjutused, sõna- ja kujutlusmeditatsioonid), mis pärinevad erinevatelt kristlikelt autoritelt ning on oma olemuselt -isme ületavad, inimest tema sügavama identiteedi poole juhtivad, üldinimlikud. Kergesti kaasatehtavad harjutused toetavad vaikseksjäämist ja kuulamist, süvenemist ja märkamist ning toovad meelerahu – see on praktiline viis suureneva mürakultuuri survega toimetulekuks. See on ka aeg ja ruum iseendale ning võimalus kohtuda endast suuremaga – tänapäeva maailma suurim luksus, mida kiirusekultus ei tule kellelegi kandikul pakkuma. CD-plaadi kaante vahel on ka raamatuke, mis aitab põhimõisteid lahti seletada ning harjutustes orienteeruda.
 
Oma CD-ga oleme ette võtnud paradoksaalse ja pea võimatuna näiva ülesande –  panna plaadile Vaikus. Eestimaal on meist hulga vanemaid ja kogenumaid Vaikuse Sõpru nagu Fred Jüssi, kes on aidanud meil otsida vastust-lahendust sellele ülesandele ehk siis küsimusele, milline on digitaalmaailma võimalus – ja kas seda üldse on – edastada salvestatud heliga vaikust. Fred on selle teemaga tegelenud pea terve elu: järgides oma Elu Kutset on ta püüdnud salvestada Elu Viisi - see on olnud tema sügav vaimulik harjutus ja teekond. Nüüd on ta lubanud meil kasutada plaadil seda, mida tema kõrv ja mikrofon on tabanud tunde, päevi ja aastaid kannatlikult oodates.
 
„Vaikuse rännakute“ plaadil saavad kokku Jumala Sõna, inimese hääl ja looduse helid. Kusjuures Loodu(se) Heli ehk Vaikuse osa meie CD kontekstis on määrava tähtsusega. Lisaks Fred Jüssi mere ja jõgede häälele kõlavad plaadil koos vaimulike harjutustega ka Veljo Runneli salvestatud ritsikate sirinad ja nende vaikimine. Temagi võttis aega, et süveneda oma aastatepikkuse töö tulemusel tekkinud salvestiste kogusse, leidmaks meie plaadi vajadustega kõige paremini sobivaid helisid loodusest.
 
„Aga mida tähendavad retriit ehk süvi ja vaikuse rännak?“ võib Sul kerkida küsimus auhindade rivi vaadates. Muhedalt seletab praegune Pirita kloostri vaimulik Vello Salo inglise sõna retreat (tähendab tagasitõmbumist, pelgu-, varju-, rahu- ja puhkepaika) maakeelde ümberpanekut Kanada pagulaseestlaste „Aja Kirjas“ juba 1981. aastal: „Uut sõna leiutama hakates on vaja nimeta last hoolega ja igast küljest vaadata. Antud juhul on tegemist kristlaste vana tavaga: aeg-ajalt kuskile üksikusse kohta palvetama minna. (Klooster on üks võimalus; mina eelistan loodust.) [---] Inglaste retreat ei ütle meile midagi sellest, mis too „tagasitõmbunud” inimene teeb. Itaallased, prantslased, rootslased ja soomlasedki kasutavad aga tänini seda sõna. [---] Näib seega, et meil pole kuskilt midagi laenata – ja et tulebki katsuda selleks uus sõna luua. Mis toimub siis retreat’i ajal? Leiame, et põhiliselt süvenemine. „Tagasitõmbumine” on vaid esimene samm: kaugele kärast, et saaks segamatult tegelda – jah, millega? Ilmalikul pinnal iseenesega (näitena jogide meditatsioon), kristlikul – iseenese ja Jumalaga. Panen ette kasutada uut sõna süvi.”
 
Auhinna-retriitidel ehk süvidel pakume võimalust nädalavahetuseks astuda välja argipäeva rutiinist ja miljööst ning looduskaunis paigas teha koos retriidijuhendaja ning kuni 12ne osalejaga meie CD-l kõlavatele harjutustele sarnaseid harjutusi. Reede hilisõhtust kuni pühapäeva lõunani kehtib retriidil ka vaikimise kokkulepe.
 
Vaikuse rännak võib olla retriiti sissejuhatav või iseseisev mõnetunnine matk vaikuses, mis algab teemakohase loenguga ja lõpeb lõõgastusharjutustega. Väline vaikus toetab sisemist rahunemist ja vaikseksjäämist, füüsiline teeleminek – sarnaselt palverännakule – aitab meelerännakule minna. Meie plaadi nimigi – „Vaikuse rännakud“ – on mitmekihiline: helid ja vaikus nende vahel, väline ja sisemine, füüsiline ja vaimne teekond.
 
Otsustades meie CD-plaadi valmimisele hoogu anda, toetad vaikusekultuuri kasvamist nii enda ümber kui ka sees. Sinu toetus läheb praeguseks juba salvestatud materjalide puhastamiseks, kokkumängimiseks, plaatide ning raamatukeste tootmiseks, tiražeerimiseks, paljundamiseks ja trükiks.
 
Auhinna-CD-d anname üle meie plaadi esitlustel, mis toimuvad detsembris Tallinnas ja Tartus (võtame hooandjatega ühendust ning anname konkreetse aja ja koha teada pärast projekti õnnestunud lõppu), auhinna-retriitidel või vaikuse rännakutel. Kui keegi tõesti Sõrve säärest või veelgi kaugemalt meid toetab, siis võime loomulikult plaadi saata ka postiga.
 
  • 79 поддержавших
  • 2123€собрано от запланированных 1600€

Успешный проект

Проект был поддержан 31.Oct.2015