Kellel on võimalik saada rahastust läbi Hooandja

Hooandjasse võib oma projekti panna igaüks kes vähemalt 18 aastat vana. Sobib kui oled eraisik, esindad MTÜ-d või äriettevõtet. Oluline on see, et Sinu projekt oleks loov, kindlapiiriline, mõõdetav ja tulemus oleks avalikkusega jagatav (Hooandja kaudu ei saa toetust koguda projektidele, mille sisuks on tegevustoetus, stardikapital, tehnika ostmine või koolitusreis. Samuti ei sobi Hooandjasse poliitilised projektid).
Kui esindad MTÜ-d või äriühingut, on vaja saadud tulu kindlasti raamatupidamisse sisse kanda ja tulu pealt makse maksta. Kui Sinu projekt kuulub kodanikealgatuslikku kategooriasse, siis peaks projekti esitajaks olema selts/ühing või mõni muu grupp inimesi.