Projektid

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab MTÜ Hooandja projekti „Hooandja portaalis kodanikualgatuste ühisrahastusplatvormi loomine“

Projekti kestvus aprill 2014 - märts 2015

Projekti kogumaksumus 23 885eurot

Eesti esimese ühisrahastusplatvormi Hooandja eesmärgiks on olemasolevat keskkonda täiustada ning selgemalt eristada loovprojektide ning kodanikualgatuste toetusvõimalused. Täpsemalt on kavas ehitada üles juba toimivas portaalis uus platvorm kodanikualgatuslikele projektidele, mille täiendavad funktsioonid ja panustamisvõimalused lähtuvad eelkõige antud projektidele iseloomulikest vajadustest ning eripäradest.  Projekti tulemusena tekib Hooandja portaalis kodanikealgatuste toetamisele keskenduv osa, kus on võimalus kaasata projektidesse laiemat avalikkust, kohalikke omavalitsusi (KOV) või ka kitsamalt piiritletud sihtgruppe ning koguda inimeste toetusi nii raha kui ka oskuste, materjalide ja/või teiste ressursside näol. Lisaks tekib võimalus esitada projekte ka inglise keeles. Kõikidele toetust taotlevatele projektidele kehtivad samad üldkriteeriumid: projekt peab olema kindlapiiriline, mõõdetav, avalikkusega jagatav ja ühiskondliku mõjuga. Üheks oluliseks tegevuseks on ka sihtgrupi koolitamine ja nõustamine projektiideede esitlemisel ja toetajaskonna kaasamisel.

Projekti sihtgruppideks on Eesti vabakond, kodanikuühendused, mittetulundusühingud ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata. Keskkond toimib lisaks toetusbaasi kasvatamisele ka algatuste ühe esimese turunduskanalina, pakkudes ideedele nähtavust ja võimalust varases etapis väärtuslikku tagasisidet saada. Hooandja täiendatud platvorm annab uue mõõtme kodanikualgatuse projektide teostumiseks, vähendab bürokraatiat, kaasab avalikkust ja on läbipaistev.

Eesmärkideni jõudmiseks näeme järgmiseid vahetulemusi:

 1. koostöös EMSLiga valmistame ette ja lepime kokku täpsemas raamistikus ning protseduurides projektide esitamiseks. Piiritleda tuleb toetuskõlbulikud tegevused ja projektid, et välistada raha kogumist näiteks organisatsioonide püsikulude katteks.
 2. Kodanikualgatustele toetuse leidmiseks on täienenud funktsioonidega platvorm. Platvormile luuakse järgmised uued funktsioonid:
  1. paindlik keskkond erinevate panustamisvõimaluste esitlemiseks (lisaks rahale saab panustada ka teiste ressurssidega);
  2. kinniste gruppide loomisvõimaluse lisamine, mis aitaks ühelt poolt korraldada läbipaistvat rahakogumist väikestes ühiskonnagruppides seatud ühiste sihtide elluviimiseksning tuua rohkem inimesi Hooandja keskkonda ja kõigi toetust küsivate projektide infovälja;
  3. tekitada tehnilised võimalused KOV rahastuse kaasamiseks kodanike eelistatud projektidele;
  4. võimalus piirkondlikult projekte selekteerida ning hoida end kursis aktiivsete projektidega oma külas, linnas, maakonnas;
  5. projekte saab esitada lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keeles;
  6. aktiivsete projektide integreerimise võimalus teistele kodulehtedele (seltsid ja ühendused saavad lihtsamini oma lehel infot jagada ja inimesi portaali suunata).
 3. Laiem arutelu erinevatest rahastusvõimalustest, Hooandja rollist ja selle võimalustest, erinevate rahastamisvõimaluste kombineerimise võimalustest.
 4. Kodanikeühenduste oskused oma ideedest rääkida, vajalikke tegusid planeerida ja algatustesse teisi kaasta, paranevad.
 5. Kohalike omavalitsuste ja Hooandja vahel soojendatakse üles head koostöösuhted ning partnerluses  antakse hoogu kaasava rahastamise levikule.