Aidake meil aidata!Kasutaja  Eesti Juudi Kogukond projekt kategoorias Kodanikualgatus

Eesti Juudi Kogukonna (EJK) Sotsiaalkeskus pakub abivajajatele rahalist abi, samuti viib läbi tegevusi vanemate inimeste sotsialiseerimiseks, pakkudes neile korralikku elukvaliteeti. 2019. aastal aitab Sotsiaalkeskus 542 EJK eakat liiget ja 40 tuge vajavat lastega pere.

Kampaania "Aidake meil aidata – 2019!" eesmärgid:

  • Raha kogumine EJK eakate liikmete - EJK Sotsiaalkeskuse liikmete elukvaliteedi parandamiseks
  • EJK liikmete kaasamine heategevuslike abiprogrammide rahastamisse

185 EJK Sotsiaalkeskuse liikme pension ei ületa praegu €350.

Keskmine kommunaalkulude arve kütteperioodil (6 kuud) on ca €150 - e see võib ulatuda 45% -ni pensionist.

Tahame koguda EJK liikmete poolt €15 000 "Talveabi" programmi lisarahastamiseks.

Iga Sotsiaalkeskuse liikme toetuse summa arvutatakse välja, võttes arvesse tema finantsseisu ja heaolu. 

  • €5 000 aitab meie kogukonna madala sissetulekuga eakatel liikmetel tasuda 40% talvekuude kommunaalkuludest.
  • €10 000 aitab meie kogukonna madala sissetulekuga eakatel liikmetel tasuda 45% talvekuude kommunaalkuludest.
  • €15 000 aitab meie kogukonna madala sissetulekuga eakatel liikmetel tasuda 50% talvekuude kommunaalkuludest.

Aidake meil aidata! Koos me saavutame eesmärgi!
 

  • 104 hooandjat
  • 15097€kogutud 15000€ eesmärgist
Paindliku lõpuga kampaania

Projekt toetatakse igal juhul ka siis kui ta ei saa kokku kogu summat

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 21.Oct.2019