All Naked and The DeadKasutaja  johannes_1 projekt kategoorias Teater

Mängi videot

Taavet Jansen on lavastaja, koreograaf, programmeerija, video- ja valguskunstnik (http://taavetjansen.mimproject.org/). Magistrikraadi kaitsnud Amsterdami Teatrikoolis Dance and New Media erialal. Töötanud paljude rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustamata kunstnike ja institutsioonidega. Üks MIMprojecti (mimproject.org) alustajatest ja eestvedajatest. Töötab külalisõppejõuna TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja EKA-s. siis, kui kõikide värvide summa on pimedus ja kõikide helide summa vaikus. siis saab tekkida muusika ja tekkida valgus.

Taavet Jansen jätkab koos Cabaret Rhizome näitlejatega otsinguid tühjuse, kurbuse, romantika ja ilu vahel tuues välja etenduse, mis on samaaegselt doomed, romantiline kui ka hingemattev. Muusikalis-visuaalne ja tehnoloogiline. Tühi ja pakitud. Must. Inspireerituna mitmeski aspektis Scott Walkeri loomingst. Etenduse ettevalmistamisel lähtume märksõnadest nagu inimene laval kui tagajärg (consiquence), performatiivne eksiv (erring) tehnoloogia ja muusikaline kujundus kui põhiline teatrietenduse atmosfäärilooja.

Muusikalised etteasted vahelduvad stseenidega kus inimlikkuse ja tehnoloogilisuse piirid on hägustunud ja lõpptulemusena ei saagi vaataja enam aru, kes sõnumit edasi kannab: kas näitleja, üksik robot või muusika. või vaataja ise. Kõik see on soe ja romantiline.

All naked and the dead should hold each other hands! /S.Walker/

Team: Taavet Jansen, Anatoli Tafitšuk, Joonas Parve, Päär Pärenson, Ajjar Ausma, Sander Ausma.

Esietendust planeerime 12. oktoobriks 2012