Altaripiirde restaureerimine Ilumäe kabelisKasutaja  Õie Alt projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mängi videot

Tere! Olen Õie Alt, EELK Ilumäe koguduse juhatuse esimees. Ilumäe kogudusel on eeskõigus hoida, hooldada ja ning kasutada kaunist hilisklassitsistlikus stiilis Ilumäe kabelit. Mullu tähistasime koos sõprade ja toetajatega kabeli 170. aastapäeva.

Ulatuslike vammikahjustuste tõttu on Ilumäe kabel olnud juba alates 2006. aastast pikka aega remondis. Alles 2012. aasta jaanipäeval saime taas kabelisse sisse astuda. Uue, paeplaatidest põranda paigaldamisega viidi lõpule suuremad ja mahukamad restaureerimistööd - vammikahjustusega detailide hävitamine, hoone antiseptimine, lae kandetalade remont- restaureerimine, uue lae ja elektrisüsteemi paigaldamine ja kõigi kabeli aknakonstruktsioonide restaureerimine. Senine remont- restaureerimine on olnud väga kallis ja töömahukas, seda on rahastanud Muinsuskaitseamet läbi“Pühakodade säilitamise ja arengu“ programmi, Vihula Vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, PRIA Leader- meede ja paljud, paljud lahked annetajad. Kabeli täielikuks kordategemiseks seisavad kogudusel veel ees aga mõnedki taastamistööd. 

Altaripiire on väga oluline kiriku detail - sellel põlvitavad nii armulaualised, leerilapsed oma leeriõnnistuse saamisel kui ka noorpaar laulatusel abieluõnnistuse vastuvõtmisel.

  

Enne remonti oligi Ilumäe kirik populaarne laulatuste läbiviimise koht, kuid ilma võimaluseta põlvitada ei ole see laulatuseks praegu kohane.

Hetkel on altaripiirde   osad  hoiul lähedalasuvas hoones, seda  vaja vammikahjustuste tõttu restaureerida ning taaspaigalda.

OÜ Kuukaar, ettevõte kes restaureeris kõik kabeli aknad on restaureerimistööde alustamiseks valmis. Ka Vihula Vallavalitsus on selleks oma panuse andnud.

 Armsad Hooandjad!

Lisame juba olemasolevale rahale hoogu juurde ja restaureerime altaripiirde üheskoos! Ehk oled Sina juba järgmisel suvel see pruut või peig, kes altaripiirde pingil põlvitades Jumala õnnistusi vastu võtab?!

Head hooandjad! kui hoog tuleb nii suur, et raha jääb ülegi, siis kogudus  kasutab seda põlvituspingi katte valmistamiseks.

Kingitused saadame postiga koju ja retriidi ning kontserdiaja lepime kokku e- posti teel.
 
Infot Ilumäe koguduses ja kabelis toimuva kohat leiate:
Facebook Õie Alt
  • 78 hooandjat
  • 2449€kogutud 2116€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 27.Nov.2014

Sarnased projektid

Planetaariumi avamine Tallinnas

  • 94%kogutud
  • 14080€toetatud
  • 15 päeva veel