Araabia keele vestmik-sõnastikKasutaja  Kätlin Hommik-Mrabte projekt kategoorias Trükis

Hea hooandja! 

Mina olen Kätlin. Armastan avastada maailma – reisida, õppida tundma erinevaid maid, kultuure, rahvaid. Olen suur keelehuviline ja seetõttu nii õppinud kui ka õpetanud mitmeid keeli.

Olen Prantsusmaalt Sorbonne’i ülikoolist kaasa toonud oma arabistika teadmised ja esimest korda Eesti ajaloos kokku pannud araabia keele vestmiku-sõnastiku, mis ei ole tõlge mõnest võõrkeelest, vaid eestlaselt eestlastele koostatud õppematerjal. Eesti keel on inglise, prantsuse või saksa keelega võrreldes ju piisavalt omalaadne, et meil nende keelte emakeelena kõnelevate inimestega koos õppides ühesuguseid raskusi ei teki – eesti keele 14 käände kõrval tunduvad araabia keele 3 käänet meile kui lapsemäng; meie kõrvade jaoks kõlavad häälikud a ja ä täiesti erinevalt; me mõistame, kui oluline vahe on pikal ja lühikesel vokaalil jne. Lisaks on raamat täiesti väärtus omaette – sellesse on panustanud minuga koos kokku 19 spetsialisti.

(Kuna alles kogume hoogu raamatu trükkimiseks, on fotod valmis raamatust tehtud eriprogrammi abiga.)

Minu raamatu eesmärk on aidata araabia keele õppijatel ja araabia riikides reisijatel võimalikult lihtsa vaevaga selgeks saada või lugeda igapäevaselt vajalikke lauseid ja sõnu, õppida sõnavara näiteks tervitamiseks, vestluse alustamiseks, hotellis ja poes suhtlemiseks jne. Kui kardad, et ei saa araabia tähtede lugemisega hakkama, siis ära muretse – olen kasutusele võtnud eestistatud transkriptsiooni, mida minu õpetaja kogemuse põhjal on eestlasel kõige lihtsam lugeda.

Asja teeb ainulaadseks ja veelgi põnevamaks see, et vestmiku-sõnastiku vasted on eesti keeles, araabia kirjakeeles, transkriptsioonis ning Maroko, Egiptuse ja Süüria dialektides, sest araabia kirjakeel on küll terves araabia maailmas ühine, kuid selles mitte ei räägita, vaid kirjutatakse, samas kui igas riigis räägitakse isesuguseid dialekte, mis võivad mõnikord omavahel erineda lausa nagu eesti ja soome keel või taani ja rootsi keel. Seega on raamat maiuspalaks ka sellele, kes tunneb huvi, kui erinevad need araabia keele dialektid siis ikkagi on.

Raamat koosneb kolmest osast: (1) sissejuhatav osa, mis tutvustab araabia keele olemust, araabia maailma ja selle kultuuri; (2) vestmik-sõnastik, kus laused ja terminid on jagatud teemadeks; (3) eesti-araabia ja araabia-eesti minisõnastikud.

Raamat on üsna ainulaadne ka selle poolest, et sellel on kaks külge – lugema saab hakata nii eest kui ka eestlase mõistes tagant. Pagulaskriis on Eesti korralikult läbi raputanud ja päevakorda on muu hulgas tõusnud teema, et meil tuleb parema lõimumise nimel hakata tavalisest suuremale hulgale araablastele eesti keelt õpetama. Selle eesmärgi täitmiseks on igasugused abivahendid teretulnud. Raamatut sai seetõttu laiendatud, et sellest saaks üks selline käepärane vahend – võime ju ühekorraga õpetada eestlastele araabia keelt ja araablastele eesti keelt. Raamatu tagaküljest (mis, muide, araablaste jaoks on esikülg) saavad niisiis araablased araabia keeles tutvuda eesti keele grammatika aluste, Eesti ajaloo, kultuuri ja eestlaste endiga.

Anna projektile hoogu, aita meil raamat trükkida ja kasuta võimalust soetada endale üli-soodsa hinnaga see raamat või muid põnevaid auhindu. Sul on võimalus toetada ka araablastest pagulaste eesti keele õpet ja anda seega oma panus immigrantide paremale lõimumisele.

Kätlin Hommik-Mrabte


* - endale meelepärane organisatsioon, asutus, kool või lasteaed on võimalik valida peale projekti lõppu.

 • 188 hooandjat
 • 3470€kogutud 3000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 17.Dec.2015

Sarnased projektid

Lasteraamatu "Maie ja Mummi" väljaandmine

 • 75%kogutud
 • 3394€toetatud
 • 27 päeva veel

Praktiline käsiraamat lasteaiaõpetajatele

 • 48%kogutud
 • 1205€toetatud
 • 2 päeva veel

Risti Kooli kogumik "Risti-rästi koolilood"

 • 41%kogutud
 • 319€toetatud
 • 15 päeva veel

Raamatu "Andreas Kakssilm ja Lohekoopa saladus" väljaandmine

 • 67%kogutud
 • 2019€toetatud
 • 20 päeva veel

Uue raamatu "Minu Leelo" väljaandmine

 • 6%kogutud
 • 30€toetatud
 • 19 päeva veel

Sri Sri Ravi Shankari tsitaatide raamat "Iidsed tarkuseterad" eesti keeles

 • 143%kogutud
 • 1428€toetatud
 • 3 päeva veel

Raamat "Arseni Poolgas – härrasmehest tantsuõpetaja ja autosportlane"

 • 80%kogutud
 • 795€toetatud
 • 40 päeva veel

Tasakaalu raamat. Vestlused kogi tarkadega

 • 34%kogutud
 • 1685€toetatud
 • 23 päeva veel

Unelugu kassipojast, kes otsis sõpra

 • 89%kogutud
 • 2055€toetatud
 • 28 päeva veel