Arvamusfestival 2013Kasutaja  Arvamusfestival projekt kategoorias Kodanikualgatus

Mängi videot

16.-17. augustil 2013 toimub Paides esmakordselt arvamuskultuuri festival, kus arutatakse erinevaid Eesti olevikku ja tulevikku puudutavaid küsimusi. Ettevõtmise eesmärk on luua Eestis avatud, kogu ühiskonda kaasav ja poliitiliste eesmärkideta arvamuskultuuri ja kodanikuharidust arendav kohtumispaik.

Ettevõtmine on inspireeritud Rootsis sel aastal juba 45-ndat korda toimuvast ühiskondlik-poliitilisest festivalist Almedals Veckan’ist (www.almedalsveckan.info) ning selle eeskujul Soomes ja Taanis sündinud sarnastest ettevõtmistest. Festivali korraldamine Eestis on käivitatud kodanikualgatusena ja tehakse teoks kümnete inimeste vabatahtliku tööga ning heade toetajate abiga. Oodatud on iga abikäsi ja väikseimgi rahaline toetus, et aidata meil üritus nauditavaks muuta.

​Festival on ühiskonnaülene ja kõigile avatud. Ühiskonnaülene tähendab, et sündmus ühendab endas praktiliselt kõiki erinevate tegevusvaldkondade esindajaid. Avatud kõigile tähendab, et festivalile on oodatud osalema kõik huvilised ning festival  on avatud kõikidele organisatsioonidele ja institutsioonidele oma seisukohtade esitamiseks või teiste osalevate organisatsioonide aruteludes osalemiseks oma ideedega.

 Festivali taotlus on see, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiab aset eluterve, inspireeriv ja lugupidav mõttevahetus Eesti ühiskonna jaoks kesksetel teemadel. Festivali põhimeetod on arutelu. Kasutatakse vestlust soodustavaid meetodeid (avatud ruum, maailmakohvik jne). Kaasa aitab arvamusplatside paljusus ja erinevatest valdkondadest inimeste viibimine ühel ajal samas kohas. See loob võimaluse sundimatuks mõttevahetuseks ja aruteluks.

Osalejad saavad kuulda inspireerivaid esinejaid, saavad osa ühiskondlik-poliitilisest debatist ja arvamusvahetusest, osaleda ideede loomises ja saada uusi teadmisi õpitubadest, samuti luua uusi kontakte ja võrgustuda.​ Osalevad organisatsioonid saavad võimaluse luua festivalil oma sündmus või isegi oma lava. See võimaldab edastada inimestele oma sõnumit ja osaleda aruteludes ning kutsuda ka sündmusele oma võrgustik või sihtrühm.

Miks festival?

  • Eestis on väga vähe sündmusi, kus osalevad ühtaegu nii mõtlejate paremik kui ka aktiivsed kodanikud, nii vabaühendused kui ka erakonnad; kus kohtuvad erinevate tegevusvaldkondade esindajaid – riigiasutused, vabaühendused, kultuuritegelased, erakonnad, ettevõtjad, ülikoolid, meediaväljaanded, katusorganisatsioonid jne. 
  • Eestis on vähe sündmusi, kus pääsevad esile uued kõnelejad ja mõtlejad erienevatest valdkondadest. Uutele mõtetele ja uutele kõnelejatele platvormi loomine on üks selle ettevõtmise juhtideedest.
  • Puudu on ka sündmustest, mis vaatlevad erinevaid teemavaldkondi ja küsimusi. On ilmne, et igal ühiskondlikul grupil (mõtlejad, kultuuri-, äri-, poliitikategelased jne) on neile iseloomulik suhtluskeskkond ja kohtumispaik – vähe on aga ühist ruumi oma seisukohtade ühtlustamiseks ja jagamiseks, mis ei ole samas allutatud konkurentsile avaliku tähelepanu pärast – mis oleks mitteametlik ning arendaks omavahelise läbikäimise ja suhtlemise kultuuri. Festival on avatud kõikidele erinevatele osapooltele päevakajaliste teemade tõstatamiseks ja arutamiseks.

Korraldajad soovivad esimesel Arvamusfestivalil tuua kokku eripalgelised inimesed üle Eesti, nii poliitilised kui ka mitte-poliitilised institutsioonid ja inimesed. Eelkõige soovime anda osalejatele võimaluse suvises sundimatus festivaliõhustikus arutada Eesti oleviku ja tuleviku jaoks olulisi küsimusi, mida tavaliselt tehakse kinnistes koosolekuruumides formaalses õhkkonnas ning luua mõttevahetusplatvorm, kus aruteludes osalevad inimesed sõltumata nende ametikohast või tiitlist. Esimesel aastal ei ole esmatähtis osalejate üldarv, vaid kohaletulnute hea tunne ning soov järgmisel aastal tagasi tulla.