Edasi on ka minu mõteKasutaja  Edasi.org projekt kategoorias Meedia

Ole innustava ja hariva ajakirja loojate seas!

Septembris saab ajakiri Edasi 1-aastaseks. Oleme omavahendite pealt 12 kuuga jõudnud punkti, kus tuleb muutuda järjest professionaalsemaks. Järgmisele arenguastmele jõudmiseks vajame finantstuge, et teha vajalikud sammud, muutmaks selle algatuse stabiilselt kasvavaks, arenevaks ja isemajandavaks.

Meie eesmärk on luua Eesti parim ajakiri, mida ka ise tahaks lugeda, mis annab head energiat, innustab, harib ning on kasulik ja mõnus ajaviide. Ajakiri, mis on toetav, mitte kuri ja paneb meid tahtma olla paremad, mitte ärapanevad. See võiks olla koht, kuhu arvamusliidrid ja sõna hästi valdavad tugevad blogijad ise soovivad kaastööd teha ja kus avaldamine on mõjukas.

Rohkem infot Edasi kohta ja meie kontseptsiooni leiate siit.

Edasi lugejate arv kasvab, mis näitab, et lugejad väärtustavad pakutavat sisu ja mõtteviisi. Edasi lugejate kommentaare:

 • Edasi paneb mind tahtma olla parem.
 • Keskkond on inspireeriv ja lugemiskogemus nauditav.
 • Kõik kohad on negatiivsust täis. Aga midagi ju tahaks lugeda!
 • Asjalik. Intelligentne lugemine.
 • Stressivaba lugemine.
 • Usaldusväärne ja sisuline. 
 • Edasi näol on tekkinud pärisreaalsus.
 • Mulle meeldib Edasi puhtus ja puhas visuaal, hea ja rahulik lugeda.
 • Kvaliteetne meelelahutus, ajaviide.
 • Edasi on värske.
 • Meeldib, et Edasi käsitlus ei ole kuri, siin pole sõimu, kaklust, ärapanemist, klikijanu.
   

Milleks me toetusi kasutame?

Toetusi kasutame selleks, et luua minimaalne vajalik meeskond ja tugistruktuur (toimetaja, müügijuht, IT-arendus), parandada tehnilist-tehnoloogilist võimekust, arendada teenuseid ning tõsta sisuloome kvaliteeti, kaasates tugevaid kaasautoreid. Samuti soovime kaitsta keskkonda ülemäärase reklaami eest.
 


 

Kasu toetajatele

Eraisik

Toetades rahalise panusega Edasi arendamist, aitad väga praktiliselt kaasa, et Sind ümbritsevas keskkonnas oleks rohkem positiivset, tegusat mõtteviisi ja vähem kurjust.

Organisatsioonid ja juhid

Ettevõtted mõjutavad nende loodud keskkonna ja juhtimiskultuuriga olulisel määral inimeste elusid. Ka Edasi soovib olla keskkond, mis mõjutab inimeste elusid paremuse poole ning aitab kaasa elutervema ja positiivsema ühiskonna loomisele. Edasi toetamine võib olla omamoodi kultuuriline statement ja osa ettevõtete vastutustundlikust käitumisest.

Anthony Robbins: "Elu on tähenduse loomine. Tähendus ei tule saamisest, vaid andmisest. Pikemas perspektiivis ei too õnne millegi saamine, vaid andmine."
 

Edasi meeskond

Ajakiri Edasi.org (Edasi) on kodanikualgatuslik projekt ega ole seotud ühegi olemasoleva meediagrupi ega finantsinvestoriga. Edasi eestvedaja on Janeck Uibo, kes on meediavaldkonna kogemusega tippjuht - asutanud, üles ehitanud ja 16 aastat juhtinud meediaagentuuri Trendmark/Mediacom, töötanud ka Postimehe arendus- ja turundusdirektorina ning juhatuse esimehena. Viimased 12 kuud on Janeck pühendanud oma energia uue veebiajakirja edasi.org käivitamisele.
 


 

Edasi käivitamisel ja käigus hoidmisel on olnud abiks mitmed vabatahtlikud erinevatest valdkondadest. Otsesemalt või kaudsemalt on Edasi meeskond ka kõik 100+ kaasautorit, kelle tekste on ajakiri esimese aasta jooksul avaldanud.
 

Edasi lugejad täna

Edasil on ca 20 tuhat unikaalset kasutajat kuus. Suurim lugejarühm täna GA andmetel 25-34 (40%), 35-44 (30%), 45-54 (15%). Lugejatest moodustavad naised 65-70% ja mehed 30-35%. Edasil on lugejaid üle Eesti.

Edasi eesmärk on terviklikkus, pakkudes head lugemiskogemust läbi erinevate inimest igapäevaselt puudutavate teemade - ühiskond, ettevõtlikkus, kultuur, elustiil. Edasi näeb oma kasutajatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest (sugu, vanus, sissetulek, haridus, rass vms) ja elukohast. Lugejaid ühendav moment on uudishimu maailma vastu.
 

Edasi kaasautorid

Edasil on 30+ püsiautorit, nende seas Raivo Vare, Iiris Viirpalu, Marko Mihkelson, Hedvig Hanson, Marko Mäetamm, Iivi Anna Masso, Valner Valme, Liisi Voolaid, Anders Härm, Kadri Kroon, Alan Adojaan, Kaidi Laur, Peeter Koppel jpt. Kokku on tekste avaldatud enam kui 100 autorilt.
 

Anna hoogu positiivsele ajakirjandusele!

Kui ajakirja tänane tase vastab piisavalt Sinu kvaliteediootustele ja nähtul on Sinu meelest potentsiaali ning kui positiivne, tegus ja eluterve hoiak on väärtus, mida sooviksid rohkem enda ümber näha ja kaitsta, siis kutsume Sind andma hoogu ajakirjale Edasi. Edasi on võimalus ehitada paremat Eestit, tervemat ühiskonda.
 

Vaata lisaks

 

 • 177 hooandjat
 • 15710€kogutud 15000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 18.Dec.2017

Sarnased projektid

Audioraamat "Lood baarileti tagant"

 • 46%kogutud
 • 230€toetatud
 • 42 päeva veel