Eesti Vabariigi sünnipäevaga seotud paigad PärnumaalKasutaja  Andres Tõnisson projekt kategoorias EV100

Eestis on arvukalt ajalooliste sündmuste või isikutega seotud hooneid, mälestusmärke, paiku, lugusid. Liites ajaloolised paigad ja geograafilised maamärgid kokku üheks õppereisiks - pühendatuna Eesti Vabariigi sünnipäevale - on võimalik süvendatult tundma õppida ühe maakonna seoseid omariikluse tekkelooga. 

Lähtumisega Tallinnast on laupäeval, 30. septembril 2017, kavas välja korraldada EW – 100 õppesõit Pärnumaale. Kestvus 7-8 tundi, väljasõidu koht Tallinnast ja aeg täpsustatakse. Miks just Pärnumaa? Vabadussõja sündmuste valguses omasid suurt tähtsust ju Virumaa ja Kagu-Eesti, ehk otseselt sõjategevusest mõjutatud alad. Pärnumaa roll on aga teistmoodi eriline, seda just poliitiliste sündmuste ja siit pärit isikute kaudu, kes aitasid kaasa noore riigi kindlustumisele.

Õppereis ei ole lõplikult fikseeritud marsruudiga, väiksemad kõrvalekaldumised on sõltuvalt kaassõitjate huvist, ilmast jne võimalikud, olulisemad peatuskohad on aga järgmised.

1.    Pärnu linn. Sissesõit sümboolselt Sauga poolt ehk mööda vana postimaanteed. Pärnus loeti esmakordselt rahvale ette Päästekomitee koostatud iseseisvusmanifest – seda 23. veebruaril 1918 toimunud sündmust meenutab mälestusmärgiks taastatud kunagise Endla teatri rõdu.

2.    Tutvume omaaegse Poeglaste gümnaasiumi hoonega, mille vilistlased on andnud suure panuse Eesti iseseisvuse tekkimisel ja kindlustamisel. Mõned nimed poliitikutest: Vilms, Akel, Teemant, Päts, Uluots, Jaakson, Pool. Koolimaja ette on kavandamisel mälestusmärk Päästekomiteele.

3.    Tutvume Pätside kodumajaga Raekülas ja perekonna kalmudega Pärnu kalmistutel. Vaatame skulptor Amandus Adamsoni valmistatud Vabadussõjas langenute monumenti.

4.    Külastame allikat Raekülas, mis on nime saanud Pätsi järgi ja seotud looduskaitse ajalooga.

5.    Tutvume president Pätsi sünnikohta tähistava mälestusmärgiga, samuti teiste Tahkuranna huviväärsustega.

6.    Tutvume liivakivipaljandi ehk Tori põrguga ja külastame Eesti sõjameeste mälestuskirikut. Vaatame üle mitmekordse põllutööministri Theodor Pooli Piistaoja talu Tori lähistel.

7.    Külastame skaudiliikumise rajaja, Vabadussõjas langenud Anton Õunapuu sünnipaika Aluste külas Vändra lähistel.

Projekti sihtgrupp: sõpruskonnad, õpilased – kõik ajaloohuvilised, kes huvituvad paikadest, kus tehti ajalugu. Ja isikutest, kes tegid ajalugu. 

Projekti kuludeks hindame 800 eurot, millest umbes pool läheb bussi tellimiseks, väiksem osa kohapealsete abistajate toetuseks.