Eestivene kultuuriajakiri PLUG korraldab näituse ja annab välja raamatuKasutaja  olesjab projekt kategoorias Sündmus

2019. aasta sügisel saab eestivene kultuuriajakiri PLUG (www.plug.ee) kümneaastaseks. Me oleme ääretult uhked selle üle, et oleme suutnud nende aastate jooksul rõõmustada nii ennast kui lugejaid huvitavate ja aktuaalsete tekstide ning leidlike illustratsioonidega. Samuti selle üle, et me olime ja oleme edasi vabad valima oma publikatsioonide teemasid ja tegelasi. Me anname ajakirja jätkuvalt välja vabatahtliku tööna – suurepärased kohalikud kirjanikud, ajakirjanikud, kunstnikud ja disainerid annavad PLUGi loomisesse oma panuse missioonitundest, lihtsalt sellepärast, et: "Kes siis veel, kui  mitte meie?" Tõepoolest, kes siis veel fikseerib meie ühiskonnas toimuvaid protsesse ja osutab esimesena tõusvatele tähtedele, huvipakkuvatele trendidele  ja valupunktidele? Ja ikkagi küsitakse meilt tihtipeale: "Miks te seda teete?" Sellepärast, et me tajume, et just nii tekitame me enda ümber mõtestatud, elava, silma- ja kõrvarõõmu pakkuva keskkonna, me harime seda aeda, milles me kasvatame oma lapsi ning veedame oma küpse ea ja ka vanaduspõlve.
 


 

PLUGi toimetusel on selja taga kümme aastat kirjastustegevust, kolm riiklikku preemiat (üks kirjanduse vallas, kaks ühiskonna lõimimise eest), viiskümmend ajakirjanumbrit, kolme kaasaegse kunsti festivali organiseerimine nii Eestis kui Venemaal, kümnete kontsertide korraldamine. Tulemused on tingimata vaja kokku võtta, et 1) me ise saaks pihta, millega me hakkama oleme saanud; 2) kuulda heakskiidu- ja toetussõnu (oi, kuidas seda vaja on!) ja 3) saada sotti oma tulevikuplaanidest.
 

Kokkuvõtteid esitleme nelja üritusena:

  1. avame PLUGis avaldatud illustratsioonide näituse peaaegu et Vabaduse väljakul,
  2. anname välja oma esimese raamatu "10 elavat eesti autorit", mis vabas vormis tutvustab venekeelsele lugejale kõige tuntumaid eesti kirjanikke ja luuletajaid,
  3. korraldame vinge peo vanas heas von Krahlis, kuhu sõidab kohale meie lemmikbänd Kurara Jekaterinburgist,
  4. korraldame joonistamise töötubasid. 


Meile on tähtis, et see loomingule, entusiasmile ja oma kogukonna-armastusele suunatud pidu väljuks meie facebook’i-kogukonna raamidest, et sellest saaks massiüritus, et võimalikult palju inimesi saaks teadlikuks nii PLUGist kui selle autoritest ja illustraatoritest. Seetõttu me palumegi teie toetust, eelkõige näituse läbiviimiseks ja raamatu väljaandmiseks.

Näitus kõige õnnestunumatest kaanepiltidest ja huvitavamatest illustratsioonidest avatakse septembri lõpus Harju tänaval aiatoolide ja purskkaevude vahel. See saab olema nõiduslik!
 


 

Venekeelses esseekogumikus "10 elavat eesti autorit" räägib luuletaja, proosakirjanik ja tõlkija P. I. Filimonov irooniliselt ja kerges stiilis eesti kirjanduse suurkujudest, põhinedes enamjaolt isiklikel suhetel nendega. Esseede vahel on tekstinäited autoritelt, keda raamatus käsitletakse. See kogumik saab kahtlemata kooliprogrammi osaks, olgugi et selle sisu on 18+. Ja PLUG võib uhkust tunda, et tema artiklid on nüüd kõvas köites.
 

Kuhu teie raha läheb?

  • 1000 eurot – näituse teostus (disaineri ja tööliste töötasud, ehitusmaterjalid) ja avamine septembri lõpus
  • 600 eurot – raamatu küljendamine ja levitamine Eesti venekeelse noorsoo hulgas novembris-detsembris 2019
  • 450 eurot – bändi Kurara olmeraider (majutus ja transport (osaliselt)). Kontsert toimub Von Krahlis 29. novembril. 


Hoia meie tegemistel silma peal Facebookis.

  • 93 hooandjat
  • 2166€kogutud 2050€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 17.Sep.2019