Elistvere Loomapargi hoolealuste raviruumi toetusKasutaja  Maarika Liivamäe projekt kategoorias Kodanikualgatus

Elistvere Loomapargi hoolealustele on loodud head tingimused väliskeskkonnas piiratud alal oma tavapärast elu elada. Kuid mõnikord tekivad olukorrad, kus välistingimustes teostatav raviplaan ei ole efektiivne ja väiksema looma eraldamiseks taastusravi-perioodiks pole siiani ühtegi toimivat lahendust. Loomapargil on olemas sobilik ruum, kuid võimekust ja võimalust selle ruumi ümberkujundamiseks praegu pole. Looma heaolu arvestades on see ruum kõrge potensiaaliga, sest seal saaks ta külastajate tähelepanu alt eemal olla ja raviprotseduurideks ning taastusraviks  paremaid võimalusi kasutada.

Ruum jaguneb planeeringult kaheks osaks. Pool ruumist jääb loomapargi vet-arsti protseduuride ja raviruumiks, ning teine pool hoolealuse taastusraviks. See tagab parema võimaluse loomale taastumiseks, postraviks ja protseduuride ning hoolduse teostuseks. Loomade ravi- ja protseduuriruumi osaga oleme saanud loodud MTÜ Elistvere Loomapargi Sõprade Klubi toel kenasti algust teha, kuid taastusraviks vajamineva puuriosa väljaehitamiseks jääb meie jõud praegusel kujul väheseks.

Selleks palume heade Hooandjate abi ja märkamist, et Elistvere Loomapargi hoolealustele üks väga vajalik sisustatud ruum võimaldada. Ravi- ja taastusravi ruumi plaanime valmis ehitada augustikuuga, et enne sügisilmade saabumist oleks ruumil ravivõimekus olemas. Me oleme väga tänulikud igale kaasamõtlejale, pöidlahoidjale ja õla alla panijale.

Kingitused jõuavad hooandjateni erineval moel. Loomapargi pääsmed on kättesaadavad Elistvere Loomapargist. Suuremad toetajad ootame oma tänuüritusele, mis leiab aset augustikuus ja seal täname isiklikult meie hoolealuse rebasekutsikas Roosi Tänukirja, hinnalise raamatu ja vilditud loomapargi kaaslasega. Lisaks kuulub juurde hea seltskond, ning kaetud peolaud. Ülejäänud meenete edastamiseks on sobilikud pakiautomaadid või ka Tartu inimestele isiklikult kätte toimetamise viis.