Harimiku matemaatika videokursusKasutaja  Jüri-Mikk Udam projekt kategoorias Haridus

Harimiku lõbus ja hariv videokursus valmistab 9. klassi õpilasi ette matemaatika põhikooli lõpueksamiks ning sisseastumiskatseteks. Aita Sinagi Harimikul toetada noorte tulevikku!
 

Tutvustus

Tere, hea hooandja!

Minu nimi on Jüri-Mikk Udam. Osalesin mõne aja eest Tokyo olümpiamängudel, oman Harvardi ülikoolist insenerikraadi ning olen viimastel aastatel aidanud eraõpetajana õpilasi nii matemaatikas, füüsikas kui ka keemias.

Kõige rohkem on õpilased ja nende vanemad minu poole pöördunud just 9. klassi matemaatikaga, et valmistuda tähtsateks eksamiteks gümnaasiumisse sisseastumisel. Kuigi iga õpilane on omamoodi, siis olen tähele pannud kindlaid tüüpvigu, mida annab tegelikult lühikeste ja lihtsate selgitustega hõlpsasti parandada.

Harimiku videokursuse eesmärgiks on teha matemaatika nii huvitavaks ja lihtsasti seeditavaks kui vähegi võimalik. Omal nahal tean, mis tunne on istuda poolteist tundi hapnikuvaeses loengus ja kirjutada üles konspekti, mõeldes samal ajal hoopis võileibadest ja õhtusest trennist. Samas tean ka seda, kui hea on kodutööde asemel näiteks Youtube'is erinevaid videosid vaadata, sest need lausa kutsuvad oma humoorika, energiast pakatava ja lühikese sisuga.

Harimik on mõeldud eelkõige põhikooli lõpetajatele, et kinnistada koolis õpitud matemaatikat ning valmistuda paremini nii lõpueksamiks kui ka sisseastumiskatseteks. Samas on videokursusest kasu ka kõigile neile, kel on matemaatika jäänud lünklikuks ning tahaksid enda arusaamist baasteemadest parandada.
 

Harimiku ülesehitus

Videokursus on jaotatud viieks mooduliks, mis omakorda koosnevad põhivideodest, harjutusvideodest ning iseseisvatest harjutusülesannetest:

  • Põhivideod (5-10 min) – uue teema, mõistete ja teooria tutvustamine
  • Harjutusvideod – näidisülesanded, põhivideodes õpitu kinnistamine
  • Ülesanded – erineva raskusastmega


Iga mooduli järel on kokkuvõtvad harjutustestid ning kursuse lõpus saab end proovile panna proovieksamitega. Seda ikka selleks, et õpilane harjuks eksami formaadiga ja piiratud ajas tegutsemisega. 

Hooandjast kogutav rahasumma kulub põhivideode töötluse, montaaži ja animeerimise peale. Sõltuvalt kogutud summast läheb tegemisse kas 1 (valmib jaanuar 2022), 3 (valmib märts 2022) või 5 moodulit (valmib aprill 2022):
 


 

Sinu toetus on väga oluline, sest üheskoos saame edendada noorte haridust.

Tänades
Jüri-Mikk

  • 108 hooandjat
  • 6070€kogutud 8600€ eesmärgist
  • 6 päeva
    Projekti toetatakse 26. jaanuar ainult juhul, kui ta kogub terve eesmärgiks seatud summa.
Anna projektile hoogu!