Raamatu "Ilumäe kabeli varasem ajalugu" väljaandmineKasutaja  EELK Ilumäe Kogudus projekt kategoorias Trükis

Tere, head hooandjad! Olen Õie Alt, EELK Ilumäe koguduse juhatuse esimees. Kutsun teid andma oma panust raamatu "Ilumäe kabeli varasem ajalugu" väljaandmiseks. Üheskoos panustades saame raamatut uurida juba 20. augustil, siis kui tähistame piduliku jumalateenistuse ja sellele järgneva ühise pidusöögiga Ilumäe kivikabeli 180. aastapäeva.

Raamat sisaldab põnevat sissevaadet Lahemaa rahvuspargis asuva kabeli, koguduse ja kogukonna ajalukku. Sellest saab lugeda Ilumäe-Palmse paikkonna varasema vaimuliku teenimise ja kohaliku koguduse ettevõtmiste lugu. See on järjepidevuse lugu, mille tundmaõppimise käigus on võimalik seostada end oma eelkäijate tegevuse ja kommetega. Raamatu autor on SA Virumaa Muuseumide teadur Uno Trumm, kelle põhjalik uurimistöö käsitleb Ilumäe kabeli ja koguduse tegevust aastatel 1730 kuni 1944. Virumaal Lahemaa rahvuspargis asuvasse Ilumäe külla on teadaolevalt ehitatud kaks pühakoda. Esimene, puust kabel, teenis kogukonda aastatel 1730-1843 ning teine, 1843. aastal valminud kivikabel, on tänaseni kasutuses.
 


Postkaart 1910. aastast
 


Vitraažid aastast 1729 kabeli akendes
 

Ajaloolistele dokumentidele toetuv tekst on koostatud hästi loetavana ja sobib kõikidele lugejarühmadele. Teksti täiendab mitmekülgne illustratiivne materjal. Teaduslikul uurimistööl põhinev info täiendab, täpsustab ja parandab varem avaldatud artiklites vahel tegelikkusest lahknevat infot.

Raamatu käsikirja korrektuuri tegija on Anu Roosenniit. Küljendamise ja trükkimisega tegeleb Avo Seidelberg OÜ VR Kirjastusest. Kogudusel on väga head koostöökogemused A. Seidelbergiga mitmete trükiste koostamisel ja väljaandmisel. Teiste tööde hulgas on A. Seidelberg küljendanud ja välja andnud ka raamatu "Esku kabeli lugu".

Raamatu valmimisele on oma õla alla pannud nii koguduse liikmed kui ka paljud lahked annetajad. Osa vajaminevast summast oleme taotlenud ka Kultuurkapitali fondidest.

2014. aastal restaureerisime ja paigaldasime koos 78 lahke hooandjaga Ilumäe kabeli ajaloolise altaripiirde ja põlvituspingi. See on üks mugavamaid põlvituspinke, millel põlvitades olen armulauad vastu võtnud! Veelkord suur tänu kõigile, kes andsid selleks oma panuse!
 


Koostöös hooandjatega restaureeritud ajalooline alatripiire ja põlvituspink. Altarimaal "Kristus õlimäel" C. Walther 1843.
 

Teavet Ilumäe kirikus ja koguduses toimuvast leiab meie kodulehelt, facebookist ja kogududse lehelt.

Armsad Hooandjad!

Lisame juba olemasolevale rahale hoogu ja anname üheskoos välja toreda raamatu "Ilumäe kabeli varasem ajalugu"

Head hooandjad! Kui hoog tuleb nii suur, et raha jääb ülegi, siis kasutab kogudus seda altaripiltidest postkaartide trükkimiseks.

 • 37 hooandjat
 • 2245€kogutud 2000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 13.Aug.2023

Sarnased projektid

Romaani "Vasepalavik" väljaandmine eesti keeles

 • 3%kogutud
 • 55€toetatud
 • 40 päeva veel

Luulekogu "Liiliate Lummuses"

 • 90%kogutud
 • 1085€toetatud
 • 25 päeva veel

Lasteraamatu "Oliveri lood" väljaandmine

 • 45%kogutud
 • 450€toetatud
 • 23 päeva veel

Romaan "Haapsalu krimka: Uppunud Pruut"

 • 62%kogutud
 • 1454€toetatud
 • 37 päeva veel

Mia Marta ja Mõnus Maa

 • 14%kogutud
 • 136€toetatud
 • 7 päeva veel