Keskkonnateemalised õppevideod Videoõpsi Youtube'i kanalilKasutaja  Videoõps projekt kategoorias Haridus

MEIST

Oled lugenud tuima "infomaterjali"? Kuulanud arusaamatut "koolitust", kus keegi aina seletab, aga ära ei seleta? Meie oleme. Aga kas sa oled märganud, kuidas veebis leidub hulganisti videosid, mis teevad isegi väga keerulised ja igavad teemad arusaadavaks ja põnevaks? Sellised, et mõtled: "miks selliseid polnud sel ajal kui mina koolis käisin?" Sest selle, mille kallal koolipingis sai tundide viisi pusitud, seletab niisugune video ära vähem kui veerand tunniga. Crash Course. ASAP Science. School of Life. Selliseid kanaleid on palju. Kahjuks on need enamasti inglise keeles.

Videoõps'i soov ongi teha eesti keeles selliseid harivaid videoid, mis on hästi visualiseeritud, seletavad keerulisi asju arusaadaval moel, seostavad õpitu eluliste näidetega ning sobivad õppematerjaliks üldhariduskoolis, aga on ka piisavalt huvitavad, et need jõuaksid sotsiaalmeedia kaudu laiema publikuni. Kunagi alustasime ajalooteemaliste videotega kanalil Kristo Siig. Need osutusid üllatavalt populaarseks nii kooliõpilaste ja õpetajate seas kui ka laiema publiku hulgas, keda köitis hariva meelelahutuse formaat. Mõtlesime, et sellised videod võiksid ju olla ka teistel teemadel. Sealt saigi alguse Videoõps. Nüüd oleme teinud videoid geograafia, ühiskonnaõpetuse ja matemaatika teemadel. Varsti jõuab avalikkuse ette üks põnev seeria matemaatika teemadel.
 

VIDEOTEST

Keskkonnateemad on nii Eestis kui maailmas üha kriitilisema tähtsusega. Tähtis on ka, et noored oleksid nendest teemadest hästi informeeritud. Video, mida levitatakse sotsiaalmeedias, on selleks väga hea meedium. Niisiis on meil soov teha videosid, mis aitaksid keskkonnateemad kogu oma keerukuses noortele arusaadavas keeles lahti seletada. Oleme sel teemal endale nõu ja jõuga appi kutsunud kaks suurepärast bioloogiaõpetajat – Ott Maidre ja Kadri Mettise.

Kadri Mettis on bioloogiaõpetaja ja TLÜ nooremteadur. Kadri on töötanud Tartu Loodusmajas, Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses kui ka rahvusvahelise IB DP programmi bioloogia õpetajana.

Ott Maidre on Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja. Ott alustas oma õpetajateekonda Tartu loodusmajas, kus juhendas keskkonnauuringute huviringi gümnaasiumi õpilastele. Ott valiti aastal 2020 Tartu linna aasta gümnaasiumiõpetajaks. Lisaks on Ott olnud mitmeid aastaid keskkonna-alaste uurimistööde konkursi komisjonis ja retsenseerinud uurimistöid riiklikul õpilastööde konkursil.

Loome esmalt neli videot, mis tehakse kõigile kättesaadavaks Videoõpsi Youtube'i lehel. Videod annavad vastused küsimustele:

 • "Mis on puhta elektrienergia hind loodusele ja inimesele?" (Süsinikuringe, kasvuhooneefekt ja kliima soojenemine)
 • "Miks ma suvel ujuma ei saa minna?" (Lämmastikuringe, üleväetamine, veekogude õitsemine)
 • "Kuhu kadus vanaema kaevuvesi?" (Veeringe, põhjavee langus ja reostus Eestis, magevee ületarbimine)
 • "Kas Sa oled tõesti see mida/keda sa sööd?" (Ökosüsteemi toiduahel ja sõltuvus biootilistest teguritest)

Videod valmivad hiljemalt 1. september 2021.

Lisaks on meil plaanis taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt veel kümne video loomiseks järgmistel teemadel:

 • Mittefossiilsete energiaallikate võimalused ja kaasnevad probleemid (hüdro-, tuuma-, tuule-, päikese-, biomassi-, loodete ja geotermaalenergia võimalused ja kaasnevad probleemid)
 • Energiakriisi lahendamine ja rahvusvahelised kokkulepped (energiakriis, Kyoto protokoll, saastekvoot, Pariisi kliimalepe, Euroopa Liidu rohepööre)
 • Ökosüsteemi abiootilised tegurid ja antropogeensete tegurite mõju neile kahes jaos: antropogeenne mõju ookeanis (plastireostus, ülepüük, traalimine) ning põllumajanduses (üleraiumine, karjakasvatus mõju metsadele ja sellest tingitud erosioon)
 • Kuues massiline väljasuremine (loodus- ja keskkonnakaitse erinevused, sõltuvus abiootilistest teguritest, biootilistest teguritest kui ka antropogeensetest teguritest).
 • "Mis ühele ohutu, see teisele ohtlik!" (Biotõrje - taimekaitsevahendid)
 • "Kui tahad maailma muuta, siis alusta bakteritest. - transgeensete bakterite kasutamise potentsiaal tööstuses" (Biotööstus)
 • OMG GMO - Missugune on GMO taimede mõju inimesele ja keskkonnale?
 • Mida mina saan teha? Kuidas teha poes vastutustundlik valik?
 • Mida mina saan teha? Mida teha jäätmetega?

Kui Hooandjad on eriti lahked ja kogume plaanitust rohkem, saame osa nendest videotest teha just Hooandja toetusel. Igatahes aitab Sinu toetus suurendada ka tõenäosust, et need järgmisedki videod saavad tehtud!

Videod on mõeldud nii üldharivate meediatoodetena kui ka toetama keskkonnateemade õpet gümnaasiumi loodusainetes. Projekti käigus loodavad videod lähevad avalikult üles Videoõpsi Youtube'i kanalile ning Eesti koolidele mõeldud õppevara repositooriumisse e-Koolikott. Nii saavad õpetajad nende peale luua ka interaktiivseid ülesandeid (näiteks H5P sisuloome tööriistaga e-Koolikotis).

Videoõpsi Youtube'i kanal: https://www.youtube.com/channel/UCC0Q-g9v1D9zC2Jq4Pwx0FQ
Kristo ajalooteemalised videod: https://www.youtube.com/user/kristosiig

Sarnased projektid

Eesti robootika tulevik on helge!

 • 58%kogutud
 • 1050€toetatud
 • 8 päeva veel

Toeta Montessori rühma õppevahendite soetamist

 • 21%kogutud
 • 1261€toetatud
 • 23 päeva veel