Kihnu kivilaeva mudeli ehitamineKasutaja  Reet Laos projekt kategoorias Tehnoloogia

Mängi videot

Olen Reet Kihnu Mere Seltsist, oleme kuus aastat kogunud ja talletanud Kihnu saare merepärandit. Meie suur soov on valmis ehitada pea kolmemeetrine Kihnu kivilaeva mudel.

Kellele ja milleks me seda laevamudelit ehitame?

Sada aastat tagasi oli Kihnu saarel pea 70 iseehitatud purjelaeva, mida kasutati põhiliselt kivide veoks Pärnu, Liibavi, Riiga, Tallinna ja mujale, kuhu oli ehitusteks kive vaja. Sealt ka nimi kihnu kivilaevad. Need laevad olid kõik oma saare meistrite poolt ehitatud. Laevaehitusoskused anti edasi põlvest-põlve! Saare vanim teadaolev meister Tanil Laasen, on öelnud oma laevaehitusoskuste kohta: “Ah, mis te miost ikka kiidatõ! Kui mia viel numbrisi tunnõks, siis ehitäks viel paelu paramad laevad valmis!” Kokku ehitas Tanil nelikümmend laeva, neist suurem kolmemastiline “Makarius”, raadega esimese mastis.

Tänaseks päevaks aga ei ole kahjuks säilinud mitte ühtegi kivilaeva. Nende kangete laevameistrite ja meresõitjate tegemisi võime me vaimusilmas ainult ette kujutada. Need kanged Kihnu saare meresõitjad on väärt, et nende töid ja tegemisi au sees hoida ja hinnata. 

Kihnu Mere Seltsi palvel valmisid Enn Metsari käe all paar aastat tagasi kihnu kivilaeva joonised. Nende jooniste põhjal teemegi autentse laeva, aga mõõtmetelt väiksema! Merd kündma me selle laevamudeliga ei lähe, laeva kodusadamaks saab Kihnu vana jõujaam, mis on ühtlasi Kihnu Mere Seltsi kodu. Ehitatavat laevamudelit saavad seal uudistada kõik huvilised, kuulates kõrvale muhedat merejuttu, sekka ka Kihnu meremeeste poolt loodud merelaule.

19 saj. keskpaigas hakati ehitama sadamaid ja ehitusel vajati palju kive. Kiviveoks sobisid pealt kinnised, tekiga laevad. Käidi Häädemeestel laevaehitustel õppimas, kuidas ehitada suuremaid laevu ning peagi alustati ka Kihnus suuremate laevade ehitamist. Kive müüdi peamiselt Pärnusse, 19 saj. lõpul aga ka Riiga ja Liibavisse. Senised väikesed laevad ei osutunud enam sobilikuks pikemate reiside jaoks ja nii osutus sobivaimaks suuruseks neljasüllane kahemastiline laev.

Kihnu laevad olid tugevad ja kiire minekuga. Kõik teised purjekad olid Kihnu omadest aeglasemad – nii kutsusid kihnlased ise teisi purjekaid üleolevalt – kuhvideks. Ligilähedaseks peeti vaid Vormsi ja Soome laevu.

Esimene maailmasõda mõjus Kihnu laevastikule hukatuslikult – rekvireeriti või uputati kõik kättesaadavad laevad. Pääses vaid 19 laeva, mis uputati ise, aeti randa või kättesaamatusse kohta ning pärast sõda aeti välja ja tõsteti taas vee alt üles. Peale sõda kujunes peamiseks sihtkohaks Tallinn. Laevu oli alles vähe ja uute ehitamiseks nappis kapitali. 1940 a sügisel natsionaliseeriti kõik mootorpurjekad. 1950ndaks aastaks oli Kihnu purjelaevastik lõplikult hävinenud ja kuigi paate ehitati Kihnus veel hiljemgi, siis purjelaevu või suuremaid laevu enam mitte.

Kokku vedasid kihnlased oma kivilaevadega ära hiigelkoguse kive – ligi 2,5 miljonit tonni….Kihnlaste veetud kivid on Pärnu ja Riia linnatänavates, Pärnu, Riia, Liibavi, Vindavi, Tallinna, Rohuküla ja Kihnu sadamaehitistes, Domesnäsi tuletorni aluses...

Head hooandjad, võtame koos hoo üles ja ehitame ühiste jõududega kihnu kivilaeva mudeli! Juba meie saare kõige-kõigemal laevameistril Enn Vahkelil, kes ehitas enda eluaja jooksul valmis 69 laeva, oli soov, et tema mälestuseks saaks Kihnu püsti pandud ausammas! Olgu meie ehitatud paarimeetrine kivilaev mälestusmärgiks ja austusavalduseks kõigile Kihnu saare laevameistritele ja meresõitjatele! Kanname üheskoos edasi kihnlaste merepärandit, et ka saja aasta pärast teataks, millised laevad olid need Kihnu kivilaevad ja millised vaprad mehed nendega laineid lõikasid!

Pannes meie tegevusele õla alla, ei jäta me sind ka tänamata! Headele hooandjatele pakume kingitusi männikoorest kivilaeva meisterdamise komplektidest kuni sisutiheda päeva veetmiseni Kihnu saare ainulaadses kultuuriruumis, mis kanti 2003. aastal UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, on augustikuiseks muinastulede ööks laevamudel valmis! Hüva pärituult purjedesse, head hooandjad!

Kihnu Mere Seltsi tegevustega saad kursis olla, jälgides meid:

https://www.facebook.com/pages/Kihnu-Mere-Selts

 

Just selline nägi välja Kihnus ehitatud kivilaev, mille vähendatud koopia ehitamisest me unistame!

  • 157 hooandjat
  • 8140€kogutud 7500€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 13.May.2015

Sarnased projektid

Eesti robootikameeskond FGC'le

  • 45%kogutud
  • 2230€toetatud
  • 4 tundi veel