Kogukonnamuusikal "Veterahva needus" Kasutaja  Anneliis Kõiv projekt kategoorias Teater

Mängi videot

Kohila piirkonnas on väga heade lauljate kontsentratsioon väga suur. Laulu- ja tantsulembene rahvas on meil kokkuhoidev ja soovib taas lavale tuua midagi ainukordset -  kogukonna originaalmuusikali, mille ettevalmistamises ja läbiviimises osaleb enam kui 100 inimest. Muusikali valmimisvankrit veab MTÜ Raplamaa Noored.

Kogu muusikali loomise protsess on olnud omanäoline - idee ja süžee on sündinud grupiloominguna. Tegemist on originaalmuusikaliga, milles kasutatakse erinevate luuletajate, heliloojate, tantsuõpetajate, audio- ning visuaalefektide loojate loomingupotentsiaali.  tugevad küljed tuuakse välja ja etendus on kindlasti veel parem, kui eelmisel aastal.  Kogukonnamuusikal pälvis 2012. aastal Raplamaa Aasta Tegu tiitli.  
 
Muusikal „ Veterahva needus“  etendatakse 100 vabatahtliku näitleja, mitmete muusikute, tehnilise meeskonna ning suurepäraste heli- ja valgustehnikute kaasabil.  Etendusi on 4, kahel päeval. 28. ja 29 juulil. Kokku enam kui 1800 pealt-vaatajal on võimalus tulla ja etendust nautida.
 
Muusikalil on omaloodud libreto „Veterahva needus“, mis räägib muinasjutulise loo veterahvast – teda tabanud needusest, jõekääru saabuvast mustlashõimust ja peamiselt mõistagi armastusest. Libreto on kirjutanud Anneliis Kõiv, mitmed laulutekstid on Tea Raudsepa sulest. Oma tekstidele toeks on võetud ideid E. Vetemaa Näkiliste välimäärajast. „Veterahva needuse“ muusika on samuti tegijate endi originaallooming (Ivi Rausi, Peter Põder, Riine Pajusaar, Tiina Adamson, Kaupo Männiste, Sulev Võrno, Ave Kala, Erik Angman jt), mustlaste osatäitjatele valiti laulmiseks mõistagi välja vanad head mustlasviisid. 
 
Muusikalis astuvad teie ette 60 täiskasvanud osatäitjat ja 35 last. Nende hulgas Lauri Lend, Merit Männiste, Tiina Adamson, Liisi Teterov, Maarja Sert, Sulev Võrno, Rein Kontson, Marek Jürgenson, Maris Reinumäe, Priit Randpõld jpt Lavastajaks Valter Uusberg ja Anneliis Kõiv, Kunstnikuks Toom Raudsep, tantsud seab Silvia Purje, muusikaline juht Ivi Rausi, bändi juhiks Andrus Rannaääre. Bändiks – Regatt. Eri- ja heliefektid Meelis Kubo ja Martin Heinla.
 
Prooviperiood käib hoogsalt ja lõpptulem tõotab tulla vägevam, kui eelmisel aastal. On rohkem eri- ja heliefekte, on uusi rolle, laule jpm.
 
Anna meile hoogu!