Kõmsi Külaseltsi kogukonna keskusKasutaja  MTÜ Kõmsi Külaselts projekt kategoorias Kodanikualgatus

2009 aasta lõpus otsustas grupp aktiivseid Kõmsi küla ja Kõmsiga seotud inimesi külaelu edendamiseks luua Kõmsi Külaseltsi. Kirja said eesmärgid põhikirja jaoks ja lahti rullitud tapeedile märgiti üles unistused, mille poole püüelda. Ühena neist oli ka kogukonna hoone koos jõusaali ja saunamajaga, sest 80-ndatel toimis Kõmsil külasaun, kus kortermajade elanikud saunarõõme nautida said.

Tänu aktiivsele kogukonnale ja sihikindlale juhatusele on enam kui 10 tegutsemisaasta jooksul kirjutatud väga palju projekte ja palju unistusi teoks tehtud. Loetlen mõned neist:

 • Lumelinna ehitus Kõmsi Kooli juurde.
 • Osalemised "Teeme Ära" talgupäevadel ja ka muul ajal küla ümbruse korras hoidmine.
 • Tervisespordi õpitoad.
 • Küünlasära õhtu enne jõule.
 • 2013. aastal oli Kõmsi Külaselts koostööpartner Kõmsi Lasteaed-Algkooli projektis: "Lihtne värvida - lihtne aidata". Selle projektiga said remonditud kõik lasteaia ruumid ja lasteaia õueala. Oli suurepärane koostöö kampaania värvide sponsor Caparoli, Hanila vallavalitsuse, kohalike ettevõtete ja külaseltsi vahel. Enamuse tööd tegid ära vabatahtlikud, nende seas 90% külaseltsi liikmetest.
 • Üle 5 aasta on toetatud nüüdseks juba 44 hooaega toimunud Karuse Mälumängu toimetusi.
 • Õlg on alla pandud ka Kõmsi Lasteaed-Algkooli muusikalide etendamisele.

Aastast 2019 on seltsi aktiivsus märgatavalt tõusnud:

 • Soetasime keraamika kõrgkuumusahju, tänu millele saavad käsitööhuvilised teha savi-, klaasi- ja portselanitöid algusest lõpuni Kõmsil kohapeal.
 • Tänu edukatele noorteprojektidele on Kõmsil väike noortetuba koos PlayStationiga, fotokaamera ja stuudiotehnika. Läbi on viidud fotokursuseid ja meediapädevuse õpitubasid noortele.
 • 2021 a ehitati seltsi eestvedamisel ja kohalike inimeste ning ettevõtete suure panuse toel Kõmsi kooli juurde piirkonna ainus ja uhke rularamp. Varasemalt on kooli territooriumile püstitatud ka jalgpalli täpsussein ja rippredel, et soodustada aktiivset liikumist.
   


 

2021 aasta jaanuarist kuulub külaseltsile Kõmsi küla keskuses asuv vana lagunev katlamaja. Selle hoone taastamine ja kasutuselevõtt külarahva hüvanguks on meie hetke suurim projekt. Meie idee on luua mõnus väike maja küla keskel, kus oleks olemas jõusaal, saunaruumid sinna juurde kuuluvaga ning väike saal, kus külarahvas ja seltsi koostööpartnerid saaksid koos käia. Seda unistust, mida on igatsenud nii noored kui vanad ning mida on pikalt edasi lükatud, oleme nüüd asunud teostama.

Hoone seisis kaua tühjana ja oli kehvas olukorras. Seltsi liikmete panusena on sealt välja lammutatud kõik mittevajalikud seinad ja üles võetud vana soojustamata betoonpõrand. Oleme tänu erinevatele projektidele saanud rahastust, et soetada suuremad aknad, uued uksed ning soojustada põrandad. Oleme kaasanud maja taastamisse kohalikud ettevõtjad, talunikud ja aktiivsed kogukonna liikmed, tänu kellele oleme saanud kasutada tööriistu ja masinaid ning hoolimata keerulistest aegadest ehitusmaterjalide turul, kõik vajalikud materjalid soetatud. Kõik töö on tehtud oma jõududega vabatahtlikus korras!

Meiega on koostöölepped sõlminud Lihula Päästekomando, Lääneranna Vallavalitsus, Kaitseliidu Lääne Maleva Lihula Üksikkompanii ja Kõmsi Vabatahtlikud päästjad. Nemad kõik saavad võimaluse hoones treenida ja läbi viia õppepäevi. Viimased aitavad panustada meie kogukonna ohutushoiu alase teadlikkuse tõstmisesse ja turvalisusesse.

Nagu juba mainitud, siis raskeim osa - koristus- ja lammutustöö on selja taga. Algust on tehtud ehitustöödega: aluskiht sai tasandatud, soojustatud, põrandakütte torud paigaldatud ja uus betoonpõrand valatud. Kohal on ka uued aknad ja uksed. Et need kohe nö õigesse kohta saada oleks hea enne soojustuse- ja fassaditööd tehtud saada.

Septembri viimastel päevadel saime ka katuseprojekti rahastusele positiivse otsuse.

Saamaks enne talve välitööd tehtud ja hoones sees tegutsema hakata on vaja maja väljast soojustada ja fassadimaterjaliga katta. Nagu ka varasemate tööde puhul, on kohalikud valmis tegema kõike ise oma jõududega, nii palju kui võimalik ja oskused lubavad. Puudu jääb aga materiaalsetest võimalustest. Vajame natuke kõigi Teie abi, et soetada ehitusmaterjalid maja soojustamiseks ja katmiseks fassadikatte materjaliga. Materjalide hinnapäringuid teeme hoolega ja kalkuleerime, et kulutused oleks minimaalsed ja tehtud parima äranägemise järgi. Mõtleme väga hoolikalt, kust mida osta.

 • Esimese eesmärgi (7000 eurot) saavutamisel saame tehtud maja pika madalama osa seinte soojustuse ja katmise.
 • Teise eesmärgi (9500 eurot) täitumisel saame tehtud ka kõrgema, nö jõusaali poole seinte soojustamise ja katmise.
 • Kui saavutame kolmanda eesmärgi (11 000 eurot), siis saame tehtud ka vundamendi soojustuse, mis on ka väga tähtis samm sooja hoidva maha ehitamisel.

Sellest hoonest saab kaunis multifunktsionaalne kogukonnakeskus ja süda. Ühine koostegemine liidab kogukonda ja usume, et oma kätega üles ehitatud hoonet osatakse tulevikus ka hinnata ja hoida.

Täname Teid!

 • 218 hooandjat
 • 7830€kogutud 7000€ eesmärgist

Edukas projekt

See projekt kogus toetuse 14.Nov.2021

Sarnased projektid

Anname hoogu mõisapärandi kivikatuse taastamiseks

 • 0%kogutud
 • 70€toetatud
 • 24 päeva veel